TrainSoft / ЦПО ТреинСофт
Финансово моделиране с Ексел
390.00 лв. с ДДС
до 16-02-2018

Финансово моделиране с Ексел


19-02-2018 до 06-03-2018 18.00 - 21.00

02 9200239; 0893 504 003; 0895 614 150
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Ралица Ангелова

Курсът има за цел да запознае курсистите с най-ефективните начини за използване на MS Excel за анализиране и обработване на бази от данни и с прилагането на финансовите модели на практика.

 

ГРАФИК: 24, 25.02.2018г. и  10,11.03.2018г./събота и неделя/ от  10:00 до 15:00 часа.

28 учебни часа

Лектор: Ралица Ангелова

Цена: 390 лв.*

*Цената е без ДДС. Физически лица са освободени от заплащане на ДДС.

Програмата на курса е насочена към запознаване с основните и спомагателните финансови функции за решаване на комплексни задачи в областта на инвестициите, финансовият анализ и управлението на богатството на фирмата. Курсът е предназначен за финансови анализатори, финансови експерти, счетоводители, риск-мениджъри и всички служители, които се занимават с обработката, анализът и прогнозирането на бази от данни. Участие могат да вземат и всякакви финансови и нефинансови институции, банки и фирми.

Целта на обучението е придобиването на теоретични и практически знания и умения при използването на функциите за анализиране и обработване на бази данни, решаването на конкретни проблеми и вземането на рационални решения по най-оптимални начини. Обучаващите се ще могат да изчисляват доходност и риск на

инвестиционни проекти с MS Excel и да правят подробни анализи и прогнози.

София 1303,

Бизнес център, ул. "Осогово" 30, офис 502

Телефон: +359 2 9200239

Моб. телефон: +359 895614150

Моб. телефон: +359 893504003

e-mail: info@trainsoftbg.com

Skype: trainsoft

 

 

 

Адрес: София
comments powered by Disqus