Професионален курс
120.00 лв. с ДДС
до 17-02-2018

Професионален курс "Управление, мотивация и оценка на персонала"


17-02-2018 до 17-02-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: гл. ас. д-р Боряна Трифонова

Курс по „ Управление, мотивация и оценка на човешките ресурси“ на 17 февруари; 20 април; 18 май или 19 юни 2018г.  

Преподавател: гл.ас.д-р Боряна Трифонова – катедра "преподавател по икономически дисциплини"- доктор по направление 3.7. Администрация и управление.  Цена на курса : 120 лева. Записване до 1 февруари 2018г. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и матери-ално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН. Място на провеждане: Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/. Цели на курса: Да запознае  курсистите и експертите по човешки ресурси  с промените в трудовото законодателство и с решаването на практически казуси и тестове да окаже помощ на организациите при набирането, задържането и развитието на работна сила с необходимата квалификация, привързаност и мотивация. Резултати: Управленски знания и практически умения по прилагане на основните принципи за изграждане на ефективна система за управление на човешките ресурси.

ПРОГРАМА:

 1. Система за управление на ЧР
 2. Стратегическо и оперативно управление, фактори които оказват влияние
 3. Предоставяне на равни възможности
 4. Оптимизиране на длъжностите и длъжностните характеристики
 5. Потребности, планиране, подбор, назначаване и освобождаване на ЧР
 6. Обучение, преквалификация  и професионално развитие на ЧР
 7. Одит на ЧР и Оценяване на трудовото представяне, система за оценка на работното място 
 8. Определяне на работната заплата, стимулиране и мотивиране на ЧР, мотивационни структури и фактори , индивидуална работна заплата, допълнителни възнаграждения, изчисляване на възнагражденията, 
 9. Организиране работата на ЧР
 10. Индивидуална работа с хората
 11. Колективна работа с хората
 12. Използване на ЧР в организацията 
 13. Трудови конфликти и разрешаването им
 14. Трудово-правни проблеми и казуси
 15. Оценка на използването на ЧР и фактори за подобряване на трудовото представяне
 16. Индустриалните отношения в съвременната организация

Документ при завършване на курса: Сертификат. Тел. за записвания и информация: 0889/921-412– „Обучителен център Европа“ЕООД center_europa@abv.bg – предварително за въпроси и казуси по темата

Адрес: София София, ул. "Г.С.Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. "Гурко"/ - в сградата на Федерацията на научно-техническите съюзи
comments powered by Disqus