Supply Chain Ltd
Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията
480.00 лв. с ДДС
до 20-02-2018

Тренировъчна школа Логистика - Логистично управление на дистрибуцията


27-02-2018 до 27-02-2018 10.00 - 17.00

+359886277735
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Павлина Цветанова

Модул III от Тренировъчна школа Логистика

Обучението ще се проведе:

В София на дати: 27.2.18; 1.11.18

В Пловдив на дати: 9.3.18; 11.4.18

В Русе на дати: 15.3.18

 

Теми:

Дистрибуция. Дистрибуционни канали и посредници. Дистрибуционна стратегия. Избор на канал за дистрибуция. Изпълнение на поръчките. Калкулиране на логистичните разходи. Отчетност на дистрибуцията. Технология на превозния процес.

 

Подробна програма:

  1. Логистична концепция. Управление на логистиката и дистрибуцията. Логистиката в различните сфери.
  2. Логистична система. Логистична мрежа. Логистичен цикъл. Области на управленски решения. Логистични процеси и дейности. Връзки и зависимости между логистика, маркетинг и куриерски услуги.
  3. Дистрибуционна политика на фирмата. Компоненти на дистрибуцията. Връзки и зависимости между дистрибуцията и останалите звена във фирмата. Планиране на маркетингови кампании.
  4. Дистрибуционна стратегия. Последователности адаптивност на дистрибуционната стратегия. Дистрибуционна мрежа. Класификация и развитие на каналите за дистрибуция. Търговски единици. Организация на стоките върху търговската площ. Информационно осигуряване на каналите за пласмент. Реализиране на стоковия товарооборот. Анализ и оценка на ефективността на дистрибуцията.
  5. Критерии за избор на вид транспорт. Съображения за използване на собствен  или нает транспорт. Тенденции в развитието на транспортните системи.
  6. Логистика на поръчките. Планиране, набиране, приемане и обработка на поръчките. Видове поръчки. Приоритети при изпълнение на поръчките. Особености на дистрибуцията в модерната търговия. Документация.
  7. Връзки и зависимости между нивото на обслужване и логистичните разходи. Логистична калкулация на разходите.
  8. Приходни и разходни разчети. Основни и специфични документи. Контрол върху логистичната дейност.
  9. Маршрутизация на превозния процес, пресмятане технико-експлоатационните показатели при махалообразен, кръгов и линеен маршрут за товарни превози. Организация на дейностите на линейния персонал. Задължения и отговорности. Интермодален и мултимодален транспорт. Борса за транспорт и товари.

 

В края на обучението всеки курсист ще има домашна работа, която трябва да предаде по имейл в рамките на една седмица. На база домашната работа следват индивидуални препоръки.

Пълните учебни програми, компетенции, теми, цени и график на обученията от всички тренировъчни школи можете да видите тук: http://supplychain.bg/obuchenija-2/

Ако имате някакви въпроси по темите или организацията, моля пишете ни на имейл office@supplychain.bg или ни се обадете на телефон 0886277735.

Срокът за записване е до 5 работни дни преди датата на обучението.

Цената e 400 лв без ДДС и включва обучението и кафе паузи.

Издаваме удостоверение за завършен курс.

Адрес: София
comments powered by Disqus