Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от българия съгласно няко
204.00 лв. с ДДС
до 27-02-2018

Особености при данъчното облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от българия съгласно няко


07-03-2018 до 07-03-2018 08:30

02 974 17 79
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Десислава Канева

Практически семинар с

Десислава Канева – адвокат, експерт по СИДДО

07 март 2018 г, гр. София,  Венус център, бул. „Княз Александър Дондуков“ №9 (вход откъм ул. Бачо Киро)

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 10:30 ч.

I. Основни принципи при облагане на доходите и печалбите на чуждестранни лица от България.

 1. Приложими нормативни актове.
 2. Приложими преки данъци при облагането на чуждестранни лица.
 3. Източник в страната – роля при облагането.
 4. Облагаеми доходи и печалби на чуждестранни лица. Освободени доходи.

10:30 – 11:00 ч.

Кафе-пауза

11:00 – 12:30 ч.

І. Основни принципи при облагане на доходите и печалбите на чуждестранни лица от България.

 1. Място на стопанска дейност – роля при облагането.
 2. Цел на СИДДО и приложимост.
 3. Някои специфики при тълкуване на СИДДО.
 4. Облекчения по СИДДО.
 5. Прилагане на облекченията. Процедура.

12:30 – 13:00 ч.

Обяд

13:00 – 14:30 ч.

II. Практически казуси при облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица.

 1. Доходи от дивиденти и приравнени на тях доходи – разлики в облагането според различните СИДДО.
 2. Авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО с Германия и СИДДО с Франция и СИДДО с Австрия. Разлики с други видове доходи.  Разлики с други СИДДО.
 3. Доходи от лихви. Облагане на доходи от финансов лизинг на чуждестранни лица. Разлики с доходите от оперативен лизинг. 
 4. Печалби от прехвърляне на акции и дялове и печалби от прехвърляне на недвижимо имущество по СИДДО с Великобритания. Разлики с други СИДДО.
 5. Доходи на чуждестранни управители. Облагане. Разлики в облагането с директорските възнаграждения по СИДДО.

14:30 – 15:00 ч.

Кафе-пауза

15:00 – 16:30 ч.

II. Практически казуси при облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица.

 1. Доходи от технически услуги, извършвани на територията на страната или извън нея. Място на стопанска дейност на чуждестранно лице.
 2. Доходи на художествени изпълнители и спортисти.

III. Разграничение между данъчните облекчения по СИДДО за чуждестранни лица и данъчните облекчения по СИДДО, предоставяни на местни лица  - роля на методите за избягване на двойното данъчно облагане.

IV. Ефект на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани със СИДДО, за предотвратяване на ерозия на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), подписана от България на 7 юни 2017 г.

16:30 – 15:45 ч.

Приключване на семинара.

Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

Цена: 204,00 лв. с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-пауза, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Специално предложение!

20% отстъпка за абонати на наши издания 163.20 лв. с ДДС!

Побързайте!

Местата са ограничени!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация

*Ако сте абонати на наши издания и регистрирате повече от един участник от една организация, всеки участник получава отстъпка от 20 %. Допълнителни отстъпки не се начисляват.

Адрес: София Венус център
comments powered by Disqus