Алфа Куолити България
Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние
149.00 лв. с ДДС
до 16-02-2018

Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние


19-02-2018 до 23-02-2018 09.00 - 17.00

028687531
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Преподавателски екип на Алфа Куолити България

Целта на обученията е да се осмислят идеите на стандартите, да се развият умения за интерпретиране и прилагане на изискванията им, да се вникне ворганизационния и човешки аспект на работата по въвеждане на системите, да се усвоят техниките за одит и оценка на внедрените системи.

Обучението е подходящо за:

  • ръководители на организации;
  • представители на ръководството;
  • одитори „от втора страна“;
  • мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управление;
  • консултанти и специалисти по стандартизирани системи за управление;
  • всеки, които има желание да научи повече за стандартите и да ги прилага на практика.

Семинарите са с практически насочени, дават примери за внедряване, работа и добри практики от богатия опит на лекторите на Алфа Куолити България. Продължителността на обучението се определя от броя на стандартите, с които искате да се запознаете.

❖ ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЗАПОЗНАВАНЕ СЪС СТАНДАРТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Целта е да се представи съдържанието и да се дадът насоки и съвети за внедряване, приложение и управление на различните видове стандати. Продължителността на курса варира в завсимост от броя на стандартите с които желаете да се запознаете. След предминаване на курса получавате удостоверение за преминато обучение по избраните от Вас стандарти.

❖ ВЪТРЕШЕН ОДИТОР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Обучението е специализирано за подготовка на Вътрешни одитори на системи за управление. Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 3 и един или повече избрани от Вас стандарти). След преминаване на курса получавате удостоверение за Вътрешн одитор на стандартизирана система за управление.

❖ МЕНИДЖЪР НА СТАНДАРТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Продължителността на курса е минимум два учебни дни (вкл. модул 4 и един или повече модули за конкретни стандарти След преминаване на курса получавате удостоверение за Мениджър на стандартизирана система за управление

 


Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние

 

19.02 - Модул 4 - Организационни и човешки аспекти на стандартизацията на управлението
20.02 - Модул 2А - БДС EN ISO 9001:2015 Система за управление на качеството. Изисквания
21.02 - Модул 3 - ISO 19011:2011 Указания за одит на системи за управление
22.02 - Модул 5А - БДС ЕN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане
22.02 - Модул 1 - GMP, НАССР, ISO 22000:2005 Системи за управление на безопасността на храните
23.02 - Модул 6 - BS OHSAS 18001:2007 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд
23.02 - Модул 1А - IFS FOOD International Food Standard – Food, version 6 – Международен стандарт за храните

 

 

Време на провежданеот 09:00 до 17:00, регистрация от 08:30

 

Цената е за един участник в публично обучение. Включва удостоверение (сертификат), кафе-паузи, учебни пособия и помощни учебно-методически материали. Цената не включва ДДС.

 

Плащане по банков път: IBAN: BG41FINV91501015182570; BIC: FINVBGSF

 

Отстъпки: 10% за двама и повече участници от една организация; 20% за редовни клиенти и за членове на Лийн клуба към „Алфа Куолити“

Адрес: Варна ул. Братя Шкорпил 30, Хотел Бутик Сплендид - конферентна зала
comments powered by Disqus