Китов Център
НОВОТО В ПРАКТИКАТА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДОПК. ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ
144.00 лв. с ДДС
до 19-02-2018

НОВОТО В ПРАКТИКАТА НА НАП ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ДОПК. ПОДАВАНЕ НА КОРИГИРАЩИ ДЕКЛАРАЦИИ


20-02-2018 до 20-02-2018 10.00 - 14.00

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Зорница Димитрова – експерт по осигурително право

  1. Ангажиране на отговорност на управителя за неплатени задължения на дружеството.
  2. Извършване на проверки и ревизии.
  • Получаване и изпращане на документи, подписани с КЕП.
  • Доказателствена стойност на базите данни от счетоводните програмни продукти.
  • Връчване на протокол за извършена проверка. Правни и фактически последици.
  • Процедура по извършване на ревизионно производство.
  1. Подаване на коригиращи декларации.
  • Действие на поканата за подаване на коригираща декларация.
  • Срокове за подаване на коригираща декларация.
  • Действие на коригиращата декларация. Лихви.

 

Участниците в обучението получават сертификат.

 

Цена 120 лева без ДДС. Втори и следващ участник ползват 10 % отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали и  кафе пауза.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Адрес: София София,зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33 а
comments powered by Disqus