Академия за Лидери
Обществени поръчки за изпълнители
225.00 лв. с ДДС
до 14-02-2018

Обществени поръчки за изпълнители


16-02-2018 до 16-02-2018 9.15-17.30
Изтегли програма
Изтегли боршура

0 888 013 888, 0882 081 166
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. Павел Цанев

Курсът е предназначен за настоящи и бъдещи изпълнители на обществени поръчки. Семинарът се отличава с висока практическа насоченост.  Очакват Ви значителен брой примери от практиката на лектора – адв. Цанев,  казуси и практически упражнения.

Участниците в семинара ще придобият: (1) по-доброто познаване на процедурите за възлагане на обществени поръчки, (2) минимизиране на рисковете при участие в процедурите и (3) повече умения и техники за печелене и успешно изпълнение на договорите за обществени поръчки.

След завършването на семинара участниците ще са в състояние да:

  • владеят правилните начини за подготовка и подаване на заявленията за участие и офертите
  • избягват често допусканите грешки при подготовката на офертите
  • използват възможностите за промяна на условията по процедурата и получаване на допълнителна информация
  • познават основанията за отстраняване от участие в процедурите
  • елиминират риска от отстраняване от процедурите
  • искат изменения на сключените договори за обществени поръчки
  • обжалват ефективно процедурите за възлагане на обществени поръчки

В курса се разглеждат множество казуси от практиката на водещия, отделено е време за дискусии и отговаряне на въпроси, поставени от участниците.

 

 

линк към пълния текст на обявата и подробна програма:

https://konsultacii.eu/events/obstestveni-porachki/

 

Записването е до запълване на местата. 

Адрес: София ул."Стара планина" 6, х-л "Бест Уестърн"
comments powered by Disqus