“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./
120.00 лв. с ДДС
до 26-02-2018

“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./"


26-02-2018 до 26-02-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Калоян Петров

“Новият европейски регламент за защита на данните (GDPR 2018) /пряко приложим от 25 май 2018г./

 

Дати по избор: на 26 или 27 или 28 февруари 2018г., от 9,00 часа


Преподавател: Калоян Петров – експерт в областта

 

Цена на курса: 120 лв. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108.

Цели на курса: Практическият курс дава насоки на промените и новите изисквания на новият регламент за всички работещи и имащи достъп до лични данни. 

ПРОГРАМА:

1. Общ преглед на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейският парламент и на СЪВЕТА от 27.4.2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните, пряко приложим от 25.5. 2018г)

2. Основни принципи за обработване на лични данни и отчетност.

3. Основания за обработване на лични данни. Особености на съгласието като основание за обработване на лични данни.

4. Оценка на въздействието.

5. Защита на личните данни и длъжностни лица по защита на данните.

7. Водещ надзорен орган.

8. Въпроси и дискусия

 

Метод на обучение: интензивен еднодневен семинар – лекции и упражнения.

Тип: Интензивен курс. Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната.

 

Документ при завършване на курса: Сертификат

Тел. за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД,  e-mail: center_europa@abv.bg 

Адрес: София София, ул. "Г.С. раковски" № 108 /на ъгъла с ул. "Гурко"/ във Федерацията на научно-техническите съюзи
comments powered by Disqus