Курс „Координатор по безопастност и здраве“ на 13 януари 2018г. от 9 ч.
120.00 лв. с ДДС
до 13-01-2018

Курс „Координатор по безопастност и здраве“ на 13 януари 2018г. от 9 ч.


13-01-2018 до 13-01-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: инж. Пламен Илиев

Курс „Координатор по безопастност и здраве“ от 9 ч.

 

Дати по избор:  13 януари 2018г. и 3 февруари 2018г.

 

Преподавател: инж. Пламен Илиев, експерт в областта   

 

Цена на курса : 120 лева. Записване до 13 януари 2018г., и до всяка следваща дата преди започване на курса. Таксите се превеждат на „Обучителен център Европа“ ЕООД, по банкова сметка № BG98UNCR70001522521073, в банка „Уникредит Булбанк“. Молим всички юридически лица да посочват в платежното нареждане: името на фирмата, Булстат, адрес и материално отговорно лице. За физическите лица молим в платежното нареждане да посочват трите имена и ЕГН.

Място на провеждане: Гр. София, Научно технически съюз, ул. Г.С.Раковски“ № 108 /на ъгъла с ул. „Гурко“/. Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката 

Съдържание /Основни теми/:

1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

2. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително-монтажни работи.  1. Управление на дейността по здравословни и безопасни условия на труд в строителството.

2. Основни причини за допускане на трудови злополуки при изпълнение на строително-монтажни работи. 

3. Принципи, на които се основава Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи.

4. Участници в строителния процес. Задължения на възложителя, проектанта, координатора по ЗБУТ, строителя, техническия ръководител, бригадира, машиниста и работника за предотвратяването на злополуки.

5. Оценка на риска. План по безопасност и здраве.

6.  Организация на строителната площадка за безопасно изпълнение на строително-монтажни работи.

7.  Организация на инструктажите в строителната фирма.

8. Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка.

9. Задължения на длъжностните лица по безопасност и здраве.

 

Участници: Всички одитори и счетоводители, както и всички специалисти и експерти в строителните и надзорните фирми, и всички желаещи от София и страната.

Документ при завършване на курса: Сертификат – легитимен,  валиден пред всички контролни органи.

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg – за предварителни въпроси и казуси 

Адрес: София София, ул. "Г.С. Раковски" № 108 /на ъгъла с ул. "Гурко"/
comments powered by Disqus