Китов Център
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ДОХОДИ И ПЕЧАЛБИ – ЗАЩО ПРИЛАГАМЕ СИДДО И КОГА ИМАМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ
204.00 лв. с ДДС
до 25-02-2018

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ТРАНСГРАНИЧНИ ДОХОДИ И ПЕЧАЛБИ – ЗАЩО ПРИЛАГАМЕ СИДДО И КОГА ИМАМЕ НУЖДА ОТ ТЯХ


26-02-2018 до 26-02-2018 10.00 - 17.15

02/9515854
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Десислава КАНЕВА

26 февруари 2018 г., 10.00 – 17.15 ч.
София, ул. Люлин планна 33 а, зала “Китов център”
Лектор: Десислава КАНЕВА  адвокат, специалист по СИДДО

І. СИДДО – същност, роля и цел.

 1. Случаи на двойно данъчно облагане.
 2. Механизми на СИДДО за избягване на двойното данъчно облагане.
 3. Специфики при тълкуване на СИДДО.
 4. Кога прибягваме до СИДДО. Търсен ефект.
 5. Как прилагаме СИДДО – процедура за прилагане на СИДДО.

ІІ. Облагане на доходи и печалби на чуждестранни лица от България.

 1. Приложими преки данъци при облагането на чуждестранни лица.
 2. Източник в страната – роля при облагането.
 3. Облагаеми доходи и печалби на чуждестранни лица.
 4. Място на стопанска дейност – роля при облагането.
 5. Практически примери:

5.1. Доходи от дивиденти и приравнени на тях доходи – разлики при облагането според различните СИДДО.

5.2. Авторски и лицензионни възнаграждения по СИДДО с Германия и СИДДО с Франция и СИДДО с Австрия. Разлики с други видове доходи.  Разлики с други СИДДО.

5.3. Облагане на доходи от финансов лизинг на чуждестранни лица. Разлики с доходите от оперативен лизинг.

5.4. Доходи от прехвърляне на акции и дялове и доходи от прехвърляне на недвижимо имущество по СИДДО с Великобритания. Разлики с други СИДДО.

5.5. Доходи на чуждестранни управители. Разлики в облагането с директорските възнаграждения по СИДДО.

5.6. Доходи от технически услуги.

III. Местни лица и техните доходи и печалби от чужбина.

 1. Доходи и печалби на местни юридически лица – облагане в чужбина – рискове, облагане в България.
 2. Примери.
 3. Доходи на местни физически лица от чужбина – облагане в чужбина, облагане в България.
 4. Примери.
 5. Методи за избягване на двойното данъчно облагане. Прилагане на „освобождаване с прогресия“ и прилагане на „данъчен кредит“ по СИДДО.

IV. Ефект на Многостранната конвенция за прилагане на мерки, свързани със СИДДО, за предотвратяване на ерозия на данъчната основа и прехвърлянето на печалби (BEPS), подписана от България на 7 юни 2017 г.

 

Цена 170 лева без ДДС. За втори и следващ участник от една организация – 10% отстъпка.

 

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени материали,  кафе паузи и  обяд от
„Мати Ди”.

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

 

Адрес: София ул. Люлин планна 33 а, зала “Китов център”
comments powered by Disqus