ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА  2018г.
120.00 лв. с ДДС
до 19-02-2018

ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И КАЗУСИ ОТ ПРАКТИКАТА 2018г.


19-02-2018 до 19-02-2018 9


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Калина Златанова, данъчен консултант, експерт от практиката

Цели на курса: Да запознае счетоводителите и одиторите с промените и спецификите на данъчното законодателство 2018г.  

 

Резултати: Знания и практически умения: в специфичната област по прилагане на промените в данъчното законодателство 2018г. и решаване на казусите от практиката  

 

Съдържание /Основни теми/: 

  1.  Основни промени в ЗДДС през 2018 г.
  2.  ДДС третиране на личното ползване на фирмени активи (данък weekend). Възможни подходи при облагането. Кога личното ползване не се облага с ДДС. Критерии за разпределение на разходите между бизнес ползването и личното ползване на актива.
  3. Ползване на данъчен кредит в редуциран размер при наличие на лично ползване на активи.
  4. Промени в режима на корекции на ползван данъчен кредит.
  5.  Нови ежегодни корекции на данъчен кредит при промяна в използването на активите.
  6. Промени, свързани с регистрацията и дерегистрацията по ЗДДС.
  7.  Коментар на актуални указания на НАП, решение на СЕС и ВАС.
  8. Практически въпроси и проблеми, свързани с прилагането на ЗДДС.
  9. Свободна дискусия с участниците.

Метод на обучение: еднодневен семинар

Продължителност: 8 часа.

Тип: Интензивен семинар.

Участници: Всички студенти, счетоводители, одитори и всички желаещи в страната

Документ при завършване на курса: Сертификат

Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 -„Обучителен център Европа"ЕООД, e-mail: center_europa@abv.bg. Молим Ви предварително да изпратите Вашите казуси и въпроси по имейла на вниманието на мариана Асенова - организатор обучения. Също така можете да разгледате и другите ни курсове на нашият сайт: www.educationalcentereurope.eu 

Адрес: София учебните зали на Федерацията на научно-техническите съюзи в центъра на София, ул. "Г.С.Раковски" № 108
comments powered by Disqus