Счетоводство, контрол и финанси 2004 ЕООД
Годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2017 г.
84.00 лв. с ДДС
до 24-01-2018

Годишно счетоводно приключване в реалния сектор за 2017 г.


26-01-2018 до 26-01-2018 10:00

02 8877766; 0877 281010; 0878 471010
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Аспасия Петкова

Петък
9.45 – 10.00 ч. Регистрация
10.00 ч. Откриване на семинара
10.00-11.30 ч. I.Нормативни изисквания

1.База за изготвяне на годишните финансови отчети Заяви участие
2.Класификация на предприятията на микро, малки, средни и големи
3.Общи изисквания към финансовите отчети
5.Принципи за представяне на признатите и оценени позиции във финансовите отчети
6.Изисквания за задължителен одит.
7. Публичност на финансовите отчети.

11.30-12.00 кафе пауза
12.00- 14.00 ч.II.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.ДругиII.Задължителни процедури свързани с ГФО

1. Инвентаризация на активите и пасивите в т. ч. на (разчетите).
2.Оценка след първоначалното придобиване на дълготрайните активи
3.Представяне на материалните запаси по нетна реализуема стойност;
4.Признаване на приходи и разходи в предприятията, които прилагат НСС11 Договори за строителство.
5..Специфични особености касаещи ГФО в селското стопанство- пари за еко насаждения, субсидии, дялови вноски;
6.Специфични особеност касаещи ГФО за здравните заведения;
7.Временни данъчни разлики;
8.Събития след датата на баланса;
9.Представяне на информацията в ГФО
10.Други
Въпроси и отговори

Лектор: Христина Колева, регистриран одитор

Организаторите си запазват правото за промени в програмата и условията на семинара!
Цени за участие: • Семинарна такса за участие 84.00 лв. с ДДС
Превод може да извършите по следната банкова сметка:
„Счетоводство, контрол и финанси 2004” ЕООД
ПИБ АД, клон: „Раковски”
IBAN: BG78 FINV 9150 1015 5186 88; BIC: FINVBGSF
e-mail: marketing@skf-bg.com; skf2004@dir.bg
контакти GSM: 0877 281010; тел./факс: 02/ 88 777 66
www.skf-bg.com

Адрес: София Хотел Славянска беседа
comments powered by Disqus