“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018” ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ
0.00 лв. с ДДС
до 17-01-2018

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018” ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ


22-01-2018 до 24-01-2018 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адв. РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант ЗКПО ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право

 

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ

 

“ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО – 2018

22.01.2017г. – 23.01.2017г. – 24.01.2018г.

ЗДДС, ЗКПО, ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2017, ЗДДФЛ, ОСИГУРЯВАНЕ 

Лектори:

адв. РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС

ДИМИТЪР ВОЙНОВ – данъчен консултант ЗКПО

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП

адв. ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – експерт по осигурително право 

Три целодневни модула –– комбиниране по избор на участниците

 Начало на всеки модул 09:30ч.

Всеки модул включва 8 учебни часа лекции, две кафе паузи, обяд, материали, консултация

София, Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2 

 

МОДУЛ 1 – 22.01.2018г.

ЗДДС – ПРОМЕНИ 2018. АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ЗДДС  

Лектор:адвокат Росен Русков

Темите ще бъдат публикувани допълнително!

 

 

МОДУЛ 2  - 23.01.2018г.

ЗКПО – ПРОМЕНИ 2018.

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2017г

Лектор: Димитър Войнов

Темите ще бъдат публикувани допълнително!

 

МОДУЛ 3 - 24.01.2018г.

ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО -  2018г.

ЗДДФЛ – ПРОМЕНИ 2018

Лектори:

Даниела Петкова

адвокат Зорница Димитрова 

 

ТЕМИ:

Промени в ЗДДФЛ през 2018

Подаване на данъчни декларации през 2018 г. Нови моменти в попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Определяне на годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Ползване на данъчни облекчения.

Лектор:Даниела Петкова

 

Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

Промени в КСО.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

Промени в наредбите по осигуряването

Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 през 2018 г., Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Промени при деклариране на сумираното изчисляване на работното време. Внасяне на осигурителни вноски и данък върху разходите за командироване на работници в държави-членки на ЕС.

Лектор:адв. Зорница Димитрова

( темите ще се актуализират при публикуване на промени в законодателството към датата на семинара)

 

Всеки модул включва:

8 уч.ч. лекции, две кафе паузи, обяд в ресторант МОРИНО на ет. 1, материал, консултация

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

 

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg  

  www.magisterdixit.net

Денислава Рускова

 

Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!   

Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти  18.01.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)

 

-------------------------------------------------------------------- 

 ЦЕНИ

Участие в един модул

160лв. без ддс или съответно 192лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

150лв. без ддс или съответно 180лв. с ддс

 

Участие в два модула

290лв. без ддс или съответно 348лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

 270лв. без ддс или съответно 324лв. с ддс

 

Участие в трите модула

395лв. без ддс или съответно 474лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма:

375лв. без ддс или съответно 450лв. с ддс

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара,  се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТОТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР ГЛОБУС се намира на пл.Македония 1, ет.2 в сградата на КНСБ. Конгресният център е напълно нов комплекс от зали, отговарящи на съвременните изисквания за провеждане на конференции и семинари. Кафе паузите и обедното меню, ще бъдат в ресторант МОРИНО, намиращ се на ет. 1 под конгресния център ( http://www.morino.bg/). Ще имате възможност да изберете своето тристепенно меню от бюфета на ресторанта.

Най- близки метростанции са Сердика и НДК. В близост са спирки на трамваи № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10.

В района има Синя зона за паркиране и платен паркинг на ул.Самуил и Алабин.

Паркингът пред сградата на КНСБ е само за служебно ползване!

Най-близки хотели за настаняване – Централ, Ренесанс, Шипка, Ники, Форум.

Адрес: София Конгресен център ГЛОБУС, пл.Македония 1 ет.2
comments powered by Disqus