15.12. в Пловдив: ЗДДС - 2018. Казуси от практиката с адвокат Росен Русков
54.00 лв. с ДДС
до 11-12-2017

15.12. в Пловдив: ЗДДС - 2018. Казуси от практиката с адвокат Росен Русков


15-12-2017 до 15-12-2017 13ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: адвокат Росен Русков -данъчен консултант

 

08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg

www.magisterdixit.net 

 

Покана за семинар в гр. Пловдив на 15.12.2017г.

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ЗДДС

Лектор: адвокат РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант

4 уч.часа лекции, кафе пауза, материал, консултация

Начало: 13:00ч.

Теми:

1. Процедурата по чл. 73а ЗДДС, при закъсняло самоначисляване на ДДС при ВОП на стоки и услуги;

2. Разлика между анулиране на фактури и издаване на кредитни известия;

3. Данъчно събитие и изискуемост на ДДС – разлики и специфични случаи;

- общо понятие за данъчно събитие и изискуемост на ДДС;

- авансово плащане и данъчно събитие за местни доставки;

- авансово плащане и данъчно събитие за внос, износ, ВОД, ВОП, трансгранични услуги;

- авансово плащане преди регистрация;

- доставки с непрекъснато или периодично изпълнение;

4. Специални случаи на данъчна основа;

- общо понятие и плащане от трето лице;

- увеличения на данъчната основа;

- гаранции и сервизиране;                    

- търговски отстъпки, насрещна „бонус” фактура;

- суми за покриване на разходи за сметка на „получателя”;

- данъчна основа при замяна на стоки и/или услуги(бартер);

- пазарна цена;

5. ВОП „по идентификация” по чл. 62, ал. 2 ЗДДС;

6. Продажби по чл. 131 ЗДДС;

7. Проблеми при сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС;

8.Преглед на промени – 2018г.

 

За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

Може да изпратите предварително въпрос, който Ви интересува и искате да се дискутира, на magisterd@abv.bg

За контакт: тел. 08888 07 911

Е–mail: magisterd@abv.bg  

  www.magisterdixit.net 

Денислава Рускова

 

 

 

ЦЕНИ 
За един участник – 45лв. без ддс или съответно 54лв. с ддс

За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма цената е 40лв. без ддс или съответно 48лв. с ддс за участник

 

Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 11.12.2017г.

Плащането става предварително по банков път, с което гарантирате своето място.

Мястото на провеждане ще съобщим допълнително, съобразно големината на групата.

 

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22

 

 

Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС

Банка: Уникредит Булбанк

  BIC код: UNCRBGSF

IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

 

      Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия!!!!!!!

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие.

 

Адрес: Пловдив Пловдив. Ще съобщим залата допълнително!
comments powered by Disqus