Образователен Бизнес Център Хермес
Фирмено Счетоводство
0.00 лв. с ДДС
до 01-08-2018

Фирмено Счетоводство


01-08-2018 до 29-09-2018 18:30-21:30

02/983 21 13; 0886 984620, 0885 755867
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Професионално обучение по част от професията "Оперативен счетоводител" , модул "Фирмено счетоводство".

 

Хорариум: 60 уч.часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

В рамките на модула се разглеждат същинските за професията дисциплини:

  • едностранно счетоводно записване;
  • двустранно счетоводно отчитане;
  • националния сметкоплан;
  • приключителни операции;
  • упражнения-разработване на практически казуси и счетоводни задачи.

Курса е с практическа насоченост и в края обучаващите се самостоятелно разработват баланс, отчет за приходи и разходи.

 

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 - 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

 

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Адрес: София СОФИЯ, БУЛ "ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД" 63, ЕТ 12, ИНДУСТРИАЛНА СГРАДА ЕЛЕКТРОНИКА
comments powered by Disqus