Практически Курс
375.00 лв. с ДДС
до 17-02-2018

Практически Курс "Труд и работна заплата" на 17 февруари 2018г. всеки вторник и четвъртък от 18,30 ч


17-02-2018 до 17-02-2018 18,30


Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: Валентина Георгиева

Цели на курса:  Курсът по ТРЗ запознава с нормативната уредба касаеща човешките ресурси във фирмата. Разглежда основни правила при социалното, здравното осигуряване, както и назначаване на нови служители по КТ, прекратяване на трудови договори, изготвяне на ведомости за работни заплати. Подходящ е за начинаещи и за работещи, които искат да осъвременят своите знания. Обучението е свързано с решаване на практически казуси. Резултати: По време на занятията ще имате възможност да усвоите специфични знания и умения в сферата на трудовото и социално-осигурителното законодателство. Съдържание /Основни теми/:

 1. Възникване и изменение на трудовото правоотношение
 2. Работно време и почивки
 3. Отпуски. Видове отпуски
 4. Прекратяване на трудовото правоотношение
 5. Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
 6. Обезщетения за майчинство
 7. Парични обещетения при безработица
 8. Задължително пенсионно осигуряване
 9. Изготвяне на ведомости за заплати. 
 10. Оформяне на документи – декларации 1 и 6
 11. Трудов стаж. Осигурителен стаж. Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Метод на обучение: интензивен еднодневен семинар – лекции и упражнения. Тип: Интензивен курс. Участници: Всички ученици и студенти, и всички желаещи в страната. Документ при завършване на курса: Сертификат Телефон за записвания и информация: 0889/921-412 – „Обучителен център Европа“ЕООД,  e-mail: center_europa@abv.bg 

Адрес: София учебните зали на Федерацията на научно-техническите съюзи, ул. "Раковски" № 108
comments powered by Disqus