Варна: ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО -  2018г.ЗДДФЛ - 2018
0.00 лв. с ДДС
до 12-01-2018

Варна: ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО - 2018г.ЗДДФЛ - 2018


18-01-2018 до 18-01-2018 9,30ч.

0888807911
Моля, споменете Seminari365.com!

Лектори: ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА – адвокат, експерт по осигурително право,НАП ДАНИЕЛА ПЕТКОВА – експерт по ЗДДФЛ, НАП адвокат РОСЕН РУСКОВ – данъчен консултант ЗДДС ДИМИТЪР ВОЙНОВ – експерт по ЗКПО

                                                 

СЕМИНАР във ВАРНА 

18. 01. 2018г. четвъртък
 
ПРОМЕНИ В ОСИГУРЯВАНЕТО -  2018г. ЗДДФЛ - 2018

 

Начало: 9:30ч.

Лектор: адв.ЗОРНИЦА ДИМИТРОВА  -  експерт по осигурително и данъчно право

Място на провеждане: хотел АКВА,Варна

Теми:

Закона за бюджета на ДОО за 2018 г.

Нови параметри на осигурителния доход. Осигурителен доход на самоосигуряващи се лица. Таблица за определяне на минималния осигурителен доход. Максимален осигурителен доход. Размер на осигурителните вноски. Размер на минималните краткосрочни обезщетения и на минималната пенсия.

 

Промени в КСО.

Внасяне на вноски върху средствата за сметка на социалните разходи. Осигурителни вноски при командироване на служители в държави от ЕС. Срокове за внасяне на осигурителни вноски. Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Изплащане на обезщетения за безработица. Нов ред за изчисляване на пенсиите. Промени в процедурите за отпускане и изплащане на обезщетения и пенсии.

 

Промени в наредбите по осигуряването

Подаване на декларации обр. № 1 и № 6 през 2018 г., Изплащане на обезщетения за временна неработоспособност. Промени при деклариране на сумираното изчисляване на работното време. Внасяне на осигурителни вноски и данък върху разходите за командироване на работници в държави-членки на ЕС.

 

Промени ЗДДФЛ през 2018 

Подаване на данъчни декларации през 2018 г. Нови моменти в попълването на годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Подаване на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ. Определяне на годишната данъчна основа за доходи от трудови правоотношения. Ползване на данъчни облекчения. 

 

Програмата ще претърпи корекции, съобразно приетите към месец януари промени в законодателството.
Начало 9:30ч.
Въпроси към лектора може да изпращате на magisterd@abv.bg 
Обучението включва: лекции, кафе паузи, обяд, материали, консултация
-----------------------------------
За желаещите да получат удостоверение за преминати часове обучение - моля, заявете предварително при записването, че ще Ви е необходим документ за отчитане на часове!


ЗА КОНТАКТИ И ЗАПИСВАНЕ:

Е–mail:  magisterd@abv.bg    

08888 07 911   

www.magisterdixit.net      

Денислава Рускова

 

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg

с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.

В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

 
Вижте разплащателната ни политика и срокове за анулации на нашия сайт www.magisterdixit.net в раздел общи условия 
Срок за уведомяване на записалите се участници за недостигнат минимален брой курсисти (20) 15.01.2018г. (Внесените суми се възстановяват изцяло или се прехвърлят за следваща дата – по избор на участника)
Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 12.01.2018г.
 ЦЕНИ 

Цена за физически и юридически лица НЕрегистрирани по ЗДДС – 130лв. за участник
Платими по сметката на ДОМЕСТИКС ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG59UNCR 7630 1077 2377 22
-----------------------------------
Цена за физически и юридически лица Регистрирани по ЗДДС – 156 лв. с ДДС за участник, платими по сметката на Магистер Диксит ЕООД
Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG91UNCR76301078646556
 
За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма по 120лв.без ддс на участник или съответно по 144лв. с ддс.

Със записването и заплащането на таксата за участие в семинара, се приема, че съответният участник е запознат с офертата и приема условията по разплащателната политика и сроковете за анулации, касаещи конкретното мероприятие. 

Адрес: Варна хотел Аква
comments powered by Disqus