Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси

Дистанционен модул по Управление на човешки ресурси

Дата: от 10-09-2017 до 10-10-2017
Цена: 358.00 лв.
230 31478
Фирмено управление, e-learning

Фирмено управление, e-learning

Дата: от 11-09-2017 до 10-10-2017
Цена: 358.00 лв.
117 18772
Дистанционен курс по Маркетинг за неспециалисти

Дистанционен курс по Маркетинг за неспециалисти

Дата: от 15-09-2017 до 15-10-2017
Цена: 358.00 лв.
251 31481