УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
49 5162
Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 10-01-2018 до 06-06-2018
Цена: 295.00 лв.
8 286
MOBBING: ФЕНОМЕН ИЛИ КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА
94 12966
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 19-09-2017
Цена: 252.00 лв.
1006 71209
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 20-09-2017
Цена: 342.00 лв.
1120 71691
Новите МСФО 16 Лизинг и МСФО 15 Приходи от договори с клиенти
13 1662
Train the trainers

Train the trainers

Дата: 20-09-2017
Цена: 0.00 лв.
15 1181
Френски език

Френски език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
258 32425
Испански език

Испански език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
297 32420
Английски език

Английски език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
883 118583
Италиански език

Италиански език

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
441 61239
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 25-09-2017 до 11-10-2017
Цена: 0.00 лв.
287 26914
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 25-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
347 32427
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 25-09-2017 до 12-12-2017
Цена: 0.00 лв.
804 127304
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 26-09-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
869 94948
НОВИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА ПРИХОДИТЕ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ
79 12965
Открит урок:

Открит урок: "HTML и CSS за начинаещи"

Дата: 26-09-2017
Цена: 0.00 лв.
9 1205
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 26-09-2017 до 12-10-2017
Цена: 0.00 лв.
763 60573
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
257 24771
DDoS и Ransomware. Как хакерите заключват данните ни?
8 331
ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

ФИНАНСИ ЗА НЕФИНАНСИСТИ

Дата: от 27-09-2017 до 28-09-2017
Цена: 540.00 лв.
99 14279
Как се създава програма за устойчиво развитие на бизнеса?
37 4646
HR in IT Meetup

HR in IT Meetup

Дата: 28-09-2017
Цена: 0.00 лв.
34 4379
Първа долекарска помощ (практически) + Действия при бедствия и аварии
63 10042
ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА, КСО, НРВПО В СИЛА ОТ 1 ЮНИ 2017 И 1 ЯНУАРИ 2018. СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА
109 12965
МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

Дата: от 29-09-2017 до 22-10-2017
Цена: 456.00 лв.
14 2651
Управление на бъдещето. 28 практически инструмента

Управление на бъдещето. 28 практически инструмента

Дата: от 29-09-2017 до 01-10-2017
Цена: 500.00 лв.
68 7953
Стратегии за ефективно управление на времето
21 2103
Как да прецизираме договорите за счетоводно обслужване и промени в ДОПК
18 2103
Сделките с недвижими имоти от гледна точка на ЗДДС. Актуални проблеми по ЗДДС
95 14936
ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

ГЪВКАВИ ОТЧЕТИ С ЕXCEL

Дата: 29-09-2017
Цена: 148.80 лв.
2 65
АКТУАЛНИ ТЕМИ ОТ ПРАКТИКАТА НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ
91 12965
Обучение по Управление на човешки ресурси

Обучение по Управление на човешки ресурси

Дата: от 30-09-2017 до 01-10-2017
Цена: 400.00 лв.
85 11515
Финансово моделиране с MS Excel

Финансово моделиране с MS Excel

Дата: от 30-09-2017 до 15-10-2017
Цена: 420.00 лв.
12 1689
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
982 118239
Управление на проекти - Preparation for Success

Управление на проекти - Preparation for Success

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
Цена: 564.00 лв.
882 106244
Администриране на трудовия процес и Човешкия капитал - практически курс
133 7903
Организатор туристическо агентска дейност

Организатор туристическо агентска дейност

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
874 118250
Бизнес английски език

Бизнес английски език

Дата: от 02-10-2017 до 03-11-2017
Цена: 290.00 лв.
57 11515
БДС EN ISO/IEC 17025:2006  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
234 31761
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
872 115740
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
645 87901
 МНОГОСТРАННА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРОМЯНА НА ДАНЪЧНИТЕ СПОГОДБИ (СИДДО) И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ПРОЕКТА B
82 12898
Сътрудник в маркетингови дейности

Сътрудник в маркетингови дейности

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
908 116000
Икономист

Икономист

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
836 118247
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 02-10-2017 до 20-12-2017
Цена: 0.00 лв.
860 118250
Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Agile Project Management™ (AgilePM®) Foundation Certification

Дата: от 02-10-2017 до 04-10-2017
Цена: 1,666.00 лв.
780 128610
Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Project Management Professional (PMP®)/CAPM® Exam Preparation

Дата: от 04-10-2017 до 07-10-2017
Цена: 927.00 лв.
2083 252946
ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В КОМПАНИЯТА

ПЛАНИРАНЕ НА ПРИЕМСТВЕНОСТТА В КОМПАНИЯТА

Дата: от 04-10-2017 до 05-10-2017
Цена: 408.00 лв.
69 12897
Agile Project Management™ (AgilePM®) Practitioner Certificate Programme
733 105628
ЕЗИКЪТ НА ЛИЦЕТО И ТЯЛОТО В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА
263 29409
Разработване на проекти по програмите на Европейския съюз
805 88705
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-6 седмичен вечеренкурс
761 52395
ПРАВО-HR 1 – Задължения и отговорности на експертите по управление на човешки ресурси
40 6676
Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Foundation Certificate Programme

Дата: от 05-10-2017 до 07-10-2017
Цена: 1,382.00 лв.
762 118439
ПРАВО-HR 2 – 20-те вътрешни нормативни актове за добро управление на човешките ресурси.
40 6675
 Задължително пенсионно осигуряване 2017 година
10 393
ЗУТ- актуална практика и промените в нормативната база с лектор Савин Ковачев
54 9141
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1415 80593
„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“-съботно-неделен курс
742 42938
Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Accredited PRINCE2® Practitioner Certificate Programme

Дата: 07-10-2017
Цена: 1,162.00 лв.
716 110098
МЕНИДЖМЪНТ, УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ, МАРКЕТИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННО КОНСУЛТИРАНЕ
471 64166
ОБУЧЕНИЕ НА КОНСУЛТАНТИ ПО ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ, МЕНИДЖМЪНТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
1447 164830
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 09-10-2017 до 11-10-2017
Цена: 672.00 лв.
583 62378
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 10-10-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
100 16369
FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

FACEBOOK МАРКЕТИНГ ЗА СИЛЕН БРАНД И ПОВЕЧЕ ПРОДАЖБИ

Дата: от 10-10-2017 до 11-10-2017
Цена: 408.00 лв.
63 12897
Workshop - Event Management

Workshop - Event Management

Дата: 11-10-2017
Цена: 130.00 лв.
13 1282
Счетоводство и Човешки ресурси за управители. Синтезирана информация с най-същественото за ефективен
16 2652
 ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

ЛИДЕРСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ

Дата: от 12-10-2017 до 13-10-2017
Цена: 432.00 лв.
58 12893
Психологически подходи при събиране на вземания

Психологически подходи при събиране на вземания

Дата: от 12-10-2017 до 13-10-2017
Цена: 360.00 лв.
0 52
ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Дата: от 12-10-2017 до 13-10-2017
Цена: 336.00 лв.
464 14729
ПРОМЕНИ В КТ,КСО,НРВПО.СУМАРНО ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РАБ. ВРЕМЕ.ПРОМЕНИ В СИЛА ОТ 1.01.2018г.
60 9139
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
399 42727
Магнит за околните

Магнит за околните

Дата: от 14-10-2017 до 18-11-2017
Цена: 290.00 лв.
413 28599
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 16-10-2017 до 17-10-2017
Цена: 672.00 лв.
753 39464
BusinessBooster

BusinessBooster

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
Цена: 0.00 лв.
37 7590
Tech4Kids

Tech4Kids

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
Цена: 0.00 лв.
39 7591
Technology4Business

Technology4Business

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
Цена: 0.00 лв.
39 7592
CodeMonsters

CodeMonsters

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
Цена: 0.00 лв.
36 7541
Java2Days

Java2Days

Дата: от 17-10-2017 до 19-10-2017
Цена: 0.00 лв.
38 7541
Как да продаваме на малки и средни предприятия
13 1608
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ

ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ

Дата: от 18-10-2017 до 18-10-2018
Цена: 295.00 лв.
216 16316
ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ – РАЗВИТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ

Дата: от 19-10-2017 до 20-10-2017
Цена: 408.00 лв.
14 1600
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
450 53051
Същност и видове доходи, регулирани от Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
20 2105
ОЦЕНКА НА ДЛЪЖНОСТИ И СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА
15 1602
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 25-10-2017 до 23-11-2017
Цена: 1,020.00 лв.
56 12898
От служител към мениджър – проблеми и предизвикателства
348 15459
Събиране на просрочени данъци и такси

Събиране на просрочени данъци и такси

Дата: 27-10-2017
Цена: 288.00 лв.
0 49
ПРАКТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ  НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
49 8916
Фактори на работна среда, ЛПС, злополуки, режими, ергономия
34 10040
Курс за Сватбени агенти - 28, 29, 30 и 31 Октомври 2017 г.

Курс за Сватбени агенти - 28, 29, 30 и 31 Октомври 2017 г.

Дата: от 28-10-2017 до 31-10-2017
Цена: 984.00 лв.
3123 131613
Daily Management  ЕЖЕДНЕВЕН КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРОБЛЕМИ В ПРОИЗВОДСТВОТО
134 13431
ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

ФИРМАТА МИ СЕ РАЗРАСТВА

Дата: 31-10-2017
Цена: 342.00 лв.
1136 82515
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: 01-11-2017
Цена: 672.00 лв.
324 33115
Цялостно обучение по

Цялостно обучение по "Компютърна графика и дизайн"

Дата: от 01-11-2017 до 31-07-2018
Цена: 0.00 лв.
583 87368
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
852 125420
Цялостно обучение по

Цялостно обучение по "Разработване на софтуер"

Дата: от 01-11-2017 до 31-07-2018
Цена: 0.00 лв.
470 87368
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
505 87369
ПРАВО-HR 7 – Работно време & работа от разстояние, почивки и отпуски. Възможности на работодателя за
33 6673
ПРАВО-HR 8 – Трудови задължения, дисциплинарна и имуществена отговорност на служителите и работницит
33 6673
Курс по аранжиране с цветя - 4 и 5 Ноември 2017 г.

Курс по аранжиране с цветя - 4 и 5 Ноември 2017 г.

Дата: от 04-11-2017 до 05-11-2017
Цена: 852.00 лв.
3043 149615
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 06-11-2017
Цена: 210.00 лв.
210 27312
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 07-11-2017 до 08-11-2017
Цена: 432.00 лв.
301 34514
РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Дата: 09-11-2017
Цена: 324.00 лв.
627 43037
Курс за Събитийни Мениджъри - 10, 11 и 12 Ноември 2017 г.

Курс за Събитийни Мениджъри - 10, 11 и 12 Ноември 2017 г.

Дата: от 10-11-2017 до 12-11-2017
Цена: 816.00 лв.
1435 118758
Подбор, въвеждане и мотивация на събирачи на вземания
0 55
5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

5S System (Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!)

Дата: 14-11-2017
Цена: 252.00 лв.
94 13679
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
177 16491
Събиране на вземания за несъбирачи

Събиране на вземания за несъбирачи

Дата: 17-11-2017
Цена: 216.00 лв.
0 56
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП

Дата: 22-11-2017
Цена: 222.00 лв.
206 18476
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 23-11-2017
Цена: 252.00 лв.
129 16844
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1078 74048
Електробезопасност, електромагнитни полета, 50+, трудоустрояване, професионални болести и прегледи
34 10038
ПОЖАРНА и АВАРИЙНА безопасност. Действия при пожар.
39 10032
Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)
34 10032
Работа без стрес и конфликти

Работа без стрес и конфликти

Дата: 07-12-2017
Цена: 222.00 лв.
609 22489
Планиране и бюджетиране: Технология на създаване на бюджети
273 13251
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 18-12-2017
Цена: 252.00 лв.
149 20955
ПРАВО-HR 5&6 – BEST SELLER: Сключване, изменение и прекратяване на трудов договор
32 6671
Управление, организация, КУТ/ГУТ, инструктажи (начален)
37 10030
Работа с химични агенти, тежести, инструменти, товарно-разтоварни, на височина.
41 10028
Академия по Интернет Маркетинг

Академия по Интернет Маркетинг

Дата: от 30-09-2016 до 08-01-2018
Цена: 2,120.00 лв.
620 92386
Подготвителен онлайн курс за сертифициране по управление на проекти за Нива C и D на IPMA
1898 215204
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
764 81800
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
809 81611
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
760 81800
Лидерство и мениджмънт. Програма за международен сертификат EBC*L
295 25549
Финанси за нефинансисти. Международен сертификат EBC*L ниво А- вечерен курс
1156 69311
 Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Курс счетоводство и счетоводен софтуер за начинаещи

Дата: от 12-09-2017 до 10-10-2017
Цена: 390.00 лв.
28 3624
EBC*L Ниво B – Бизнес планиране. Оценка и анализ на инвестиционни проекти. Маркетинг и продажби.
291 25545
Kурс по РИСУВАНЕ за изготвяне на ПОРТФОЛИО с рисунки за чужбина
310 43147
Курсове по РИСУВАНЕ за кандидатстване след 7 и 12 клас - за изпити и портфолио
135 26884
ТРЗ и личен състав за начинаещи

ТРЗ и личен състав за начинаещи

Дата: от 16-09-2017 до 08-10-2017
Цена: 300.00 лв.
1613 150030
Базов курс по счетоводство за начинаещи

Базов курс по счетоводство за начинаещи

Дата: от 16-09-2017 до 15-10-2017
Цена: 350.00 лв.
132 16137
РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

РЕИНЖЕНЕРИНГ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИ

Дата: от 18-09-2017 до 20-12-2017
Цена: 1,008.00 лв.
149 10117
 Английски език по професии

Английски език по професии

Дата: от 18-09-2017 до 31-10-2017
Цена: 0.00 лв.
964 129883