Електронното възлагане, стартиращо от 18.10.2018 г. и актуалните промени в ЗОП - 2018
29 3360
Академия за лидери - бизнес ръководители

Академия за лидери - бизнес ръководители

Дата: от 03-10-2018 до 06-02-2019
Цена: 380.00 лв.
609 92627
Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Обучения за вътрешни одитори в СОФИЯ

Дата: от 20-08-2018 до 24-08-2018
Цена: 148.00 лв.
1505 79266
Промените в трудовото законодателство и сумираното отчитане на работното време в сила от 01.07.2018
67 7609
Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
48 7360
 Счетоводство за начинаещи

Счетоводство за начинаещи

Дата: от 04-09-2018 до 16-10-2018
Цена: 390.00 лв.
42 4950
Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване

Дата: от 10-09-2018 до 14-09-2018
Цена: 0.00 лв.
635 126932
Интензивен Летен Курс по РИСУВАНЕ за Кандидатстване за изграждане на Портфолио
968 143198
Гъвкави отчети с ЕXCEL

Гъвкави отчети с ЕXCEL

Дата: 11-09-2018
Цена: 148.80 лв.
167 9404
ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ПОДХОД ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Дата: 12-09-2018
Цена: 342.00 лв.
910 33671
SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

SMED (Single-Minute Exchange of Diе)

Дата: 13-09-2018
Цена: 252.00 лв.
33 5772
ТРЗ за начинаещи

ТРЗ за начинаещи

Дата: от 13-09-2018 до 25-10-2018
Цена: 390.00 лв.
55 7361
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ

Дата: 14-09-2018
Цена: 204.00 лв.
55 8155
Основи на управлението на транспорта във фирмата

Основи на управлението на транспорта във фирмата

Дата: от 17-09-2018 до 18-09-2018
Цена: 408.00 лв.
41 3734
Нови моменти в правилника за прилагане на ЗДДС за 2018 Г. Актуални проблеми по прилагането на ЗДДС
41 7331
АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ.Авторското право върху произведения на архитектурата
66 9345
Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.
55 6719
БДС EN ISO/IEC 17025:2018  Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и к
630 61480
Практическо приложение на GDPR и промените в националното законодателство
43 6461
Промени в трудовото законодателство  - 2018 г. и в нормите за сумирано изчисляване на работното врем
36 6526
Новият Закон за мерките срещу изпирането на пари и Директира (ЕС) 2015/849 на ЕП и на Съвета
37 7598
Нови правила за защита на личните данни - GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679)
188 11651
ЗДДС и новият правилник за прилагането му - 2018. Практика по ЗДДС.
63 6718
Представяне на IATF 16949:2016 - Изисквания на системите за управление на качеството в автомобилното
804 112619
Счетоводство

Счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 18-12-2018
Цена: 0.00 лв.
1542 225913
Английски език за целите на правото

Английски език за целите на правото

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1488 237557
Бюджетно счетоводство

Бюджетно счетоводство

Дата: от 01-10-2018 до 20-11-2018
Цена: 0.00 лв.
467 84939
Туристически агент

Туристически агент

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1390 225920
ПРИЛАГАНЕ НА НОВИТЕ МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, 15 ПРИХОДИ ОТ ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ И 16 ЛИЗИНГ
46 7597
Английски език

Английски език

Дата: от 01-10-2018 до 12-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1398 226254
Брокер на недвижими имоти

Брокер на недвижими имоти

Дата: от 01-10-2018 до 22-10-2018
Цена: 0.00 лв.
681 105381
Офис - мениджър

Офис - мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1490 223409
Кредитен консултант

Кредитен консултант

Дата: от 01-10-2018 до 15-11-2018
Цена: 0.00 лв.
139 34173
Данъчен и митнически посредник

Данъчен и митнически посредник

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1153 195571
Мениджър

Мениджър

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1419 225916
Сътрудник в маркетинга

Сътрудник в маркетинга

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1430 223669
Финансист - банково дело

Финансист - банково дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1347 225919
Компютърна грамотност

Компютърна грамотност

Дата: от 01-10-2018 до 19-10-2018
Цена: 0.00 лв.
146 34168
Финансист - Застрахователно дело

Финансист - Застрахователно дело

Дата: от 01-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 0.00 лв.
978 138085
Италиански език

Италиански език

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
913 168909
Английски език за целите на маркетинга

Английски език за целите на маркетинга

Дата: от 02-10-2018 до 13-11-2018
Цена: 0.00 лв.
161 36312
Човешки ресурси

Човешки ресурси

Дата: от 02-10-2018 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1501 202622
Индустриална логистика и производствен инженеринг

Индустриална логистика и производствен инженеринг

Дата: от 02-10-2018 до 03-10-2018
Цена: 672.00 лв.
1094 86354
ТРЗ и личен състав

ТРЗ и личен състав

Дата: от 02-10-2018 до 15-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1309 167830
Английски език за целите на финансите

Английски език за целите на финансите

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
158 36293
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

Дата: 03-10-2018
Цена: 204.00 лв.
41 7595
Испански език

Испански език

Дата: от 03-10-2018 до 14-11-2018
Цена: 0.00 лв.
783 140091
Гръцки език

Гръцки език

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
868 140099
Управление на човешки ресурси

Управление на човешки ресурси

Дата: от 06-10-2018 до 07-10-2018
Цена: 400.00 лв.
29 1832
„Организационно консултиране, мениджмънт и управление на човешките ресурси”
44 8232
Английски език за целите на медицината

Английски език за целите на медицината

Дата: от 06-10-2018 до 24-11-2018
Цена: 0.00 лв.
150 36290
Френски език

Френски език

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
690 140093
Български език за чужденци

Български език за чужденци

Дата: от 07-10-2018 до 25-11-2018
Цена: 0.00 лв.
1261 234974
SPC & Статистически методи за взeмане на решения
1806 112280
LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

LEAN PRODUCTION – BASIC LEVEL

Дата: 09-10-2018
Цена: 324.00 лв.
178 13442
Привличане и задържане на успешни служители
98 10800
ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: от 11-10-2018 до 12-10-2018
Цена: 540.00 лв.
42 7591
Управление на човешките ресурси

Управление на човешките ресурси

Дата: от 15-10-2018 до 30-10-2018
Цена: 0.00 лв.
640 122106
ISO 31000 – УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. ПРИНЦИПИ И УКАЗАНИЯ
776 79235
МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ

Дата: от 22-10-2018 до 30-11-2018
Цена: 1,056.00 лв.
37 7596
5S  Sort • Set in order • Shine • Standardize • Sustain  РАЦИОНАЛИЗИРАНИ РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТЪЦИ
430 41925
TPM - Тотална продуктивна поддръжка

TPM - Тотална продуктивна поддръжка

Дата: 23-10-2018
Цена: 252.00 лв.
1330 111637
ЛИДЕРСКИ УМЕНИЯ ЗА УСПЕШНА МЕНИДЖЪРСКА КАРИЕРА
248 7468
Двудневен мастър клас на Артур Оганесян - Ефективни продажби
40 6460
Производство и доставка JUST IN TIME

Производство и доставка JUST IN TIME

Дата: 30-10-2018
Цена: 252.00 лв.
553 86781
УМЕНИЯ ЗА ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ. ПСИХОЛОГИЯ, ТАКТИКИ И СТРАТЕГИИ.
508 35563
ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

ТЪРГОВСКА И ТРАНСПОРТНА ЛОГИСТИКА

Дата: от 06-11-2018 до 07-11-2018
Цена: 672.00 лв.
753 108556
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ ЗА МЕНИДЖЪРИ

Дата: 09-11-2018
Цена: 432.00 лв.
710 107940
ROOT CAUSE ANALYSIS

ROOT CAUSE ANALYSIS

Дата: 12-11-2018
Цена: 210.00 лв.
603 78776
LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

LEAN PRODUCTION – MASTER CLASS

Дата: от 13-11-2018 до 15-11-2018
Цена: 672.00 лв.
553 61360
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ПРОДАЖБЕНИТЕ УМЕНИЯ. Ефективни техники и ключови умения за продажби.
443 30854
ЕФЕКТИВНИ ТЕЛЕФОННИ КОМУНИКАЦИИ И ПРОДАЖБИ
636 112795
Работа в екип. Информираност на екипа

Работа в екип. Информираност на екипа

Дата: 13-12-2018
Цена: 222.00 лв.
168 14969
УПРАВЛЕНИЕ И МОТИВИРАНЕ НА ЕКИПА. 8 СТЪПКОВ МОДЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КОНФЛИКТИ
1562 103512
Икономическа информатика.Комбиниран курс,включващ уеб-базирана самостоятелна подготовка и по един пр
1184 189442
 Бизнес администрация - Програма за професионална квалификация
1232 189252
Икономика и мениджмънт - Програма за професионална квалификация
1171 189441
Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Есенен прием в Международна компютърна академия IT STEP

Дата: от 01-11-2017 до 31-10-2018
Цена: 0.00 лв.
1305 233073
Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Обучение по Мрежови технологии и кибер сигурност

Дата: от 01-11-2017 до 27-11-2018
Цена: 0.00 лв.
974 195024
Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Интензивен курс по счетоводство и счетоводен софтуер

Дата: от 14-07-2018 до 08-09-2018
Цена: 520.00 лв.
92 13747
Курсове по Български език и литература , Математика

Курсове по Български език и литература , Математика

Дата: от 18-07-2018 до 15-08-2018
Цена: 0.00 лв.
188 45911
Цялостен курс “Визуално програмиране за деца”

Цялостен курс “Визуално програмиране за деца”

Дата: от 25-07-2018 до 25-09-2018
Цена: 995.00 лв.
54 11095
Курс за деца “Първи стъпки в програмирането”

Курс за деца “Първи стъпки в програмирането”

Дата: от 25-07-2018 до 25-08-2018
Цена: 153.00 лв.
62 11104
Фирмено Счетоводство

Фирмено Счетоводство

Дата: от 01-08-2018 до 29-09-2018
Цена: 0.00 лв.
475 85202