Тест ООД

Допълнителна информация за Тест ООД можете да получите, като отправите запитване

  • Тест ООД
Тест тема 1
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби
test
Времетраене: 12 учебни часа Маркетинг и комуникации
Тест тема 2
Времетраене: 12 учебни часа Маркетинг и комуникации