Стартегия ЕООД

Допълнителна информация за Стартегия ЕООД можете да получите, като отправите запитване

СтарТегия е иновативна компания, фокусирана върху развитието на организациите и компетенциите на хората, с цел подобряване на работната среда, повишаване на мотивацията и увеличаване на постиженията. Разработваме устойчиви концепции за повишаване на знанията и уменията и изграждане на позитивни нагласи и продуктивни поведения. Използваме международно признати инструменти и интерактивни техники, включително динамични тренинг програми, бизнес симулации, поведенчески симулации и коучинг.

  • Стартегия ЕООД
  • +359887661960
  • trainings@startegy.bg
  • гр. София, ул. Юрий Венелин 15