сдружение "Споразумения"

Допълнителна информация за сдружение "Споразумения" можете да получите, като отправите запитване

Сертифициращи обучения за медиатори, преговори, изграждане на преговорни стратегии и стратегии за разрешаване на конфликти

  • сдружение "Споразумения"
  • 0885792525
  • office@sporazumenia.com
  • София, Солунска 11