Училище за бизнес компетенции ЕООД

Допълнителна информация за Училище за бизнес компетенции ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Сайт с учебни програми, отзиви и информацич www.sbc.bg Нашият бизнес - Помагаме за развиването на бизнес компетенции. Нашите ценности - Практически знания и умения, етични бизнес отношения Нашата визия -  Компетентни хора в компетенти организации Нашият слоган - Бъди компетентен! Училището притежава лиценз за професионално образование и обучение по ключови компетенции и е със статут на Център за Професионално Образование с право да обучава и провежда квалификационни изпити. Лицензията позволява да издаваме свидетелства за професионална квалификация и удостоверения за професионално обучение за следните професии: Индустрия Търговия Икономика и мениджмънт Бизнес администрация Икономическа информатика Малък и среден бизнес Бизнес услуги Административно обслужване Маркетингови проучвания Нашите свидетелства и удостоверения за придобити компетентности се признават от всички страни, с които България е сключила договор за взаимно признаване на дипломи и професионални квалификации, включително в Европейския съюз. Училището е акредитирано от EBC*L International - The European Business Competences Licence и става първата в България Академия за лидерски програми ЕBC*L - обучителен и изпитен център за сертифициране. Програмите на EBC*L са 100% фокусирани върху практиката. Развитието на мениджърските сертификати за бизнес компетенции включва обучения и сертификация за: - ниво EBC*L A Business economics (Финанси за нефинансисти) - ниво EBC*L B Business planning, Marketing and Sales, Financial planning, Investment analysis (Бизнес планиране, маркетинг, продажби, бюджетиране) - ниво ЕBC*L C Leadership and Management (Лидерство и мениоджмънт) - обща сертификация EBC*L ECM European Certified Manager - General management certificate. EBC*L е препоръчан като добра практика за обучение на предприемачи от г-н  Simone Baldassarri, Commissioner, European Commission – Directorate General for Enterprise and Industry. От 2006г. Училище за бизнес компетенции предоставя и обучения на български и английски език в уеб-платформата си за е-learning. - - Сертификационни пРазвитие на портфолиото от учебни програми в 3 направления - Професионални квалификации - в рамките на лиценза на НАПОО; рограми - EBC*L, професионално управление на ИТ; - Отворени курсове - колекция от иновативни методи за бизнес. Позициониране на Училището като доставчик на компетенции за личности и фирми. От 2012 организираме обучения по световно признати добри практики за управление на проекти и ИТ - PRINCE2, ITIL, Agile PM, Agile BA. Притежаваме мобилна апликация за бизнес обучения Open Mobile Learning Platform във версия за Андроид за бизнес обучение за предприемачи - OMLP - Business Survival Kit с разработени курсове на български, английски, испански, португалски по теми - Финансови показатели на бизнеса, Бюджетиране, Бизнес комуникация, Иновации, Нетуъркинг, Решаване на бизнес проблеми, Дигитална компетентност за бизнес решения и др.

  • Училище за бизнес компетенции ЕООД
  • 359 2 8221070, 0887457262
  • office@sbc.bg
  • София, зала "Бизнес център Ангиста", ул. "Ангиста"6

График на предстоящите обучения

септември, 2019
октомври, 2019