РААБЕ България

Допълнителна информация за РААБЕ България можете да получите, като отправите запитване

  • РААБЕ България
  • 02 974 17 79
  • service@raabebg.com
  • бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет.2
ЗОП 2019 г.
Времетраене: 3 учебни часа Счетоводство и финанси

График на предстоящите обучения

септември, 2019