Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството

Допълнителна информация за Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството можете да получите, като отправите запитване

КЮ ЕЙ СИ ООД - ЦЕНТЪР ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО съществува за да повишава конкурентността и растежа на Вашия бизнес. От 1997 г. до днес компанията предлага специализирани консултантски услуги и обучение в специфичните области на сертификацията и управлението. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ по изискванията на европейските директиви и приложими стандарти за постигане на МАРКИРОВКА "СЕ"; СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ по изискванията на международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 27001; ISO 20000-1; ISO/IEC 13485; AQAP 2110 и др.), добри практики и други изисквания; УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ за инвестиции в предприятия по европейски и международни фондове и програми, вкл: анализ на възможностите за финансиране, разработка на проекти, приложима документация, изпълнение и отчитане на финансираните проекти. ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ в обявени курсове или заявяване на курс, който да се проведе във Вашата фирма. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС>>> за да зададете конкретен въпрос, да получите информация, да проверите възможности за финансиране или други специфични случаи - консултантите са на ваше разположение!

  • Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството
  • 02 4032400
  • office@qac-bg.com
  • Бул. Цар Борис ІІІ № 168

График на предстоящите обучения

май, 2019