Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството

Допълнителна информация за Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството можете да получите, като отправите запитване

Подкрепяме бизнеса по пътя към успешната сертификация Повече от 20 години изпълняваме тази мисия чрез нашите консултантски услуги и курсове за обучение ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ПРОДУКТИТЕ по изискванията на европейските директиви и приложими стандарти за постигане на МАРКИРОВКА "СЕ"; СЕРТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ по изискванията на международни стандарти (ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; ISO 22000; ISO 27001; ISO 20000-1; ISO/IEC 13485; AQAP 2110 и др.), добри практики и други изисквания; УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ за инвестиции в предприятия по европейски и международни фондове и програми, вкл: анализ на възможностите за финансиране, разработка на проекти, приложима документация, изпълнение и отчитане на финансираните проекти. ПРАКТИЧЕСКИ ОБУЧЕНИЯ в обявени курсове или заявяване на курс, който да се проведе във Вашата фирма.

  • Кю Ей Си ООД - Център за осигуряване на качеството
  • 02 4032400
  • office@qac-bg.com
  • Бул. Цар Борис ІІІ № 168