Център по мениджмънт

Допълнителна информация за Център по мениджмънт можете да получите, като отправите запитване

Център по мениджмънт е специализирана компания, която предлага комплексни решения за обучение и развитие на личността. Програмите, обученията и услугите ни са в две основни области и със следните основни цели: 1.Самопознание и самоуправление – да помогнем на хората да постигнат всичко, което искат, като правят осъзнати избори и вземат по-добри решения в живота си. 2.Лидерство и развитие на хората в организациите – да помогнем на лидерите в организациите да отключат истинския потенциал на хората и да го ангажират в постигане на целите на фирмата.

  • Център по мениджмънт
  • 0898926476
  • contact@mcentersz.com
  • гр.Стара Загора, ул."Света Троица" 169