Магистер Диксит ЕООД

Допълнителна информация за Магистер Диксит ЕООД можете да получите, като отправите запитване

“МАГИСТЕР ДИКСИТ” ЕООД е консултантска компания с едноличен собственик адвокат Росен Русков – специалист по данъчно право и данъчен консултант. Основната дейност на фирмата включва данъчно и счетоводно консултиране, образователни семинари и курсове на счетоводно-правна тематика, фирмено обучение, издателска дейност и др.
Теми
График на предстоящите обучения
ноември, 2018
28 сряда
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2018г. ЗКПО,КТ,КСО, ЗДДС, ЗДДФЛ. Очаквани промени - 2019
23 петък
ЗОП: ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ - 2018.
декември, 2018
04 вторник
Бургас: Актуални проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство
05 сряда
Стара Загора: ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство през 2018г. Очаквани промени
06 четвъртък
Пловдив: ЗДДС и ППЗДДС. Проблеми, свързани с прилагането на осигурителното законодателство през 2018г. Очаквани промени
11 вторник
Семинар в ПЛЕВЕН три модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018,ЗКПО,ЗДДС,социално осигуряване
10 понеделник
Семинар в Разград три модула: Данъчно облагане, счетоводно приключване 2018,ЗКПО,ЗДДС,социално осигуряване
18 вторник
Плевен: ЗДДФЛ – важни промени от 1.01.2019г. и практика по ЗДДФЛ
19 сряда
Русе: ЗДДФЛ – важни промени от 1.01.2019г. и практика по ЗДДФЛ
януари, 2019
08 вторник
Семинар в Русе три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.
10 четвъртък
Семинар във Варна в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.
14 понеделник
Семинар в Шумен в три модула:Данъчните промени 2019 и годишното приключване на 2018г.