Китов център ЕООД

Допълнителна информация за Китов център ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Китов център ЕООД е създаден през 2000 г. Предлага обучения по финанси и счетоводство, нормативни и законови промени, управление на човешките ресурси, управление на бизнеса
Теми
Времетраене: 16 учебни часа
Времетраене: 9 учебни часа
График на предстоящите обучения
ноември, 2018
22 четвъртък
Бюджетиране и планиране
27 вторник
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2018 г.
20 вторник
Командироване на работници в ЕС
26 понеделник
Трансферно ценообразуване - практически преглед в контекста на новите насоки на ОИСР и българската практика
декември, 2018
05 сряда
Емоционална интелигентност - развитие и значение
03 понеделник
Управление на складови стопанства
19 сряда
Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на 2018 г.
13 четвъртък
Мотивация на персонала
07 петък
Умения за водене на преговори с доставчици