Китов център ЕООД

Допълнителна информация за Китов център ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Китов център ЕООД е създаден през 2000 г. Предлага обучения по финанси и счетоводство, нормативни и законови промени, управление на човешките ресурси, управление на бизнеса

  • Китов център ЕООД
  • 02 9515854
  • office@kitovcenter.com
  • София, ул. Люлин планина 33 а
ТРЗ и личен състав
Времетраене: 16 учебни часа Човешки ресурси
Ефективен екип
Времетраене: 16 учебни часа Бизнес и продажби
Продажбени умения
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби

График на предстоящите обучения

септември, 2019
октомври, 2019
ноември, 2019