Международен банков институт

Допълнителна информация за Международен банков институт можете да получите, като отправите запитване

"МЕЖДУНАРОДЕН БАНКОВ ИНСТИТУТ" ООД Създаден e през 1991 г. от Българска народна банка и Българска външнотърговска банка (от 1994 г. - Булбанк). МИСИЯ Повишаване ефективността на работа на служителите в банковия и финансов сектор чрез провеждане на специализирано обучение. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Общо събрание на съдружниците; съвет на управителите състоящ се от трима членове, един от които изпълнява длъжността директор. СЪДРУЖНИЦИ Асоциация на търговските банки и Учебен банков център (CFPB)-Париж. ЧЛЕНСТВО От 1994 г. Международен банков институт е асоцииран, а от 1997 г. пълноправен член на Европейската асоциация за обучение по банки и финанси (EBTN) със седалище Брюксел (бившата Европейската мрежа за банково обучение). ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: - Организира и провежда с висококвалифицирани лектори обученията за придобиване на ключови компетенции (сертифицирани семинари и тренинги); - Организира и провежда професионално обучение по седем утвърдени от Националната агенция за професионално образование и обучение програми. Те са разработени въз основа на държавните образователни изисквания и съответстващи на лицеия Nо. 200712545 за извършване и удостоверяване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1 и 2 и в съответствие с чл. 49 а, ал. 1 от Закона за професионално образование; - Онлайн обучение.

  • Международен банков институт
  • Тел. 02/9805639
  • ralitsa.pepieva@ibi-bg.com
  • Учебен център МБИ, София 1202 ул.”Бачо Киро” 49, ет.1 /вход откъм ул. „Кирил и Методий“/

График на предстоящите обучения

октомври, 2019