Holiday Inn София

Допълнителна информация за Holiday Inn София можете да получите, като отправите запитване

Планиране на Вашето събитие? Бърз и лесен начин да планирате своето събитие в София. Преминете с лекота и увереност през процеса на планиране на събитие. Разгледайте нашите зали и техниката, с която са оборудвани. Сравнете размерите и вътрешното разпределение. Научете повече за нашата философия за храната и напитките.

  • Holiday Inn София
  • + 359 (0) 2 8070 707
  • info@holidayinnsofia.bg
  • гр.София, бул. Александър Малинов 111