Ecovis Holding Group Bulgaria

Допълнителна информация за Ecovis Holding Group Bulgaria можете да получите, като отправите запитване

Ecovis Training&Events, част от Ecovis HG Bulgaria, е партньор на Националния център за юридически обучения. Благодарение на съвместната ни работа зад нашето успешното партньорство стоят над 10 години опит. Оказали сме съдействие при организацията и реализацията на повече от 100 обучения за юристи, счетоводители и др.
Теми
График на предстоящите обучения
ноември, 2018
20 вторник
ЗОП - КОМЕНТАР НА ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
23 петък
ГПК – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС