Дитерамб Консулт ЕООД

Допълнителна информация за Дитерамб Консулт ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Уважаеми Колеги, На Вашето внимание предлагаме възможност за повишаване уменията, потенциала и резултатите на Вашите служители и Вашата компания. Защо с Diteramb Consult: - над 3 300 корпоративни клиенти - над 45 000 обучени - над 17 години опит Как с Diteramb Consult: 1. Осигурете си място в интензивно обучение от Отворения ни КАЛЕНДАР 2. Възложете ни вътрешно-фирмено обучение за повече от 8 участника изцяло съобразено с особеностите на Вашия бизнес и потребности в следните области: - Продажби, Преговори, Презентиране - Мениджмънт и лидерски умения - Управление на човешките ресурси - Финанси и анализи, Управление на проекти - Изграждане на екип, Работа в екип 3. Получете дългосрочно стратегическо консултиране в следните области: - Консултиране в областта на продажбите и водене на преговори - Консултиране в областта на управление и развитие на човешките ресурси - Консултиране в областта на мениджмънта и лидерските умения - Консултиране при управление на проекти и стратегическо управление Ще Ви бъдем Благодарни да уговорим среща с Вас, за да обсъдим Вашите конкретни потребности и да планираме развитието на Вашите служители и Вашата компания!

  • Дитерамб Консулт ЕООД
  • 02/ 860 15 77
  • office@diterambconsult.com
  • гр.София, Парк Хотел Витоша

График на предстоящите обучения

юни, 2019
юли, 2019