Фондация за развитие на търговското право

Допълнителна информация за Фондация за развитие на търговското право можете да получите, като отправите запитване

Семинар, предназначен да допълни подготовката за изпита за придобиване на квалификация за синдик. Програмата на обучението е съобразена със списъка на темите от приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация – тест.

  • Фондация за развитие на търговското право
  • +359 897 981960
  • info@cld-foundation.com