Алфа Куолити България ЕООД

Допълнителна информация за Алфа Куолити България ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Алфа Куолити България извършва обучителни и консултантски услуги, като изцяло поема дейностите и продължава мисията на Alpha Quality International в България, започната още в 1990-та година. Имаме значителен, стабилен и растящ дял в пазара на консултациите по мениджмънт. Дължим го на системната иновация на консултантските умения, прецизната коректност към поетите ангажименти и заострената чувствителност към потребностите на клиента. Ние реализираме нашата мисия, като развиваме и предлагаме полезни, качествени и пряко насочени към фирмения мениджмънт учебни, диагностични и консултантски услуги: - LEAN производство - Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние - Логистика - Качество над стандарта - Регулаторни изисквания - Висш мениджмънт - Пазарен успех - Екипна работа - Финанси и счетоводство - ITIL Вижте повече на https://alphaquality.org/
Теми
Времетраене: 6 учебни часа
Времетраене: 6 учебни часа
Времетраене: 8 учебни часа
Времетраене: 8 учебни часа
Времетраене: 6 учебни часа
Времетраене: 8 учебни часа
Времетраене: 6 учебни часа
Времетраене: 8 учебни часа
Времетраене: 8 учебни часа
График на предстоящите обучения
ноември, 2018
20 вторник
ADR – превоз на опасни товари
21 сряда
Счетоводство и финанси за мениджъри
23 петък
Креативно счетоводство
26 понеделник
Daily management
26 понеделник
БДС EN ISO/IEC 17025:2018 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране (ISO/IEC 17025:2017)
29 четвъртък
Подход за обслужване на клиенти
декември, 2018
04 вторник
Гъвкави отчети с ЕXCEL