Алфа Куолити България ЕООД

Допълнителна информация за Алфа Куолити България ЕООД можете да получите, като отправите запитване

Алфа Куолити България извършва обучителни и консултантски услуги, като изцяло поема дейностите и продължава мисията на Alpha Quality International в България, започната още в 1990-та година. Имаме значителен, стабилен и растящ дял в пазара на консултациите по мениджмънт. Дължим го на системната иновация на консултантските умения, прецизната коректност към поетите ангажименти и заострената чувствителност към потребностите на клиента. Ние реализираме нашата мисия, като развиваме и предлагаме полезни, качествени и пряко насочени към фирмения мениджмънт учебни, диагностични и консултантски услуги: - LEAN производство - Модулно обучение за подготовка на Вътрешни одитори и Мениджъри на системи за управлeние - Логистика - Качество над стандарта - Регулаторни изисквания - Висш мениджмънт - Пазарен успех - Екипна работа - Финанси и счетоводство - ITIL Вижте повече на https://alphaquality.org/

  • Алфа Куолити България ЕООД
  • Моб. тел: 0882 626 060 тел./факс 02-8687531 тел. 02-8624903
  • office@alphaquality.org
  • 1407 София, община “Лозенец”, бул. “Никола Вапцаров” № 27
Root Cause Analysis
Времетраене: 6 учебни часа Сертификация и стандарти
LEAN PRODUCTION – Master Class
Времетраене: 36 учебни часа Бизнес и продажби
TPM (Total productive maintenance)
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби
LEAN PRODUCTION – Basic level
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби
Daily management
Времетраене: 6 учебни часа Бизнес и продажби
TQM (Total Quality Management)
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби
SPC (Statistical Process Control)
Времетраене: 8 учебни часа Бизнес и продажби

График на предстоящите обучения

октомври, 2019
януари, 2020
ноември, 2019
септември, 2019
август, 2019