Академия Респонса

Допълнителна информация за Академия Респонса можете да получите, като отправите запитване

Академия Респонса е вече позната със своята дейност като обучителен център, предлагащ високо качествени обучения в сферата на трудово право, стрес на работното място, обществени поръчки, делегирани бюджети , здравословни и безопасни условия на труд и др. Дейността на този център е насочена към тясно специализирани обучения за отделни целеви групи с техните специфики. Също така, Академия Респонса организира и провежда вътрешнофирмени обучения и тийм билдинг мероприятия, съобразени с всички особености и изисквания на компанията, която ще бъде обучавана или сплотявана. Целта на Академия Респонса е законосъобразно и максимално ефективно да подпомогне отговорната работа на работодателя и неговия екип.

  • Академия Респонса
  • + 359 88 2272125
  • academy@responsa.bg
  • бул. "Цариградско щосе" 24, бл. 22

График на предстоящите обучения

октомври, 2019