Innovation Center

Допълнителна информация за Innovation Center можете да получите, като отправите запитване

  • Innovation Center
Big Data с Java и Hadoop
Времетраене: 12 учебни часа IT и Софтуер
Python Fundamentals
Времетраене: 16 учебни часа IT и Софтуер
Първи стъпки с Java
Времетраене: 32 учебни часа IT и Софтуер
Курс Full-Stack Developer
Времетраене: 56 учебни часа IT и Софтуер
Курс С++ за начинаещи
Времетраене: 32 учебни часа IT и Софтуер
Курс Swift
Времетраене: 60 учебни часа IT и Софтуер
Master Class Modern Mobile Technologies
Времетраене: 2 учебни часа IT и Софтуер
Дизайн на бази данни и SQL
Времетраене: 40 учебни часа IT и Софтуер
Hadoop: Обработка на Big Data
Времетраене: 40 учебни часа IT и Софтуер