Бургас:Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г.

Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и Доместикс ЕООД Ви канят на семинар в два модула на 11 – 12.02.2019г. в гр. Бургас на тема: Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г. Лектори: Димитър Войнов Иван Караиванов - главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ, НАП Място на провеждане: Гр. Бургас, хотел Мираж МОДУЛ 1 ЗКПО 11.02.: Начало: 09,30ч – 17,00ч. Лектор: ДИМИТЪР ВОЙНОВ Промени в ЗКПО през 2019 г. Годишно счетоводно и данъчно приключване на 2018 г. Промени в ЗКПО през 2019 г.: - Данъчно третиране при лизингополучатели, прилагащи МСФО 16 „Лизинг“ от 1 януари 2019 г. Данъчно третиране при:  лизингополучатели по оперативен лизинг - водене на второ данъчно счетоводство  лизингополучатели по финансов лизинг – корекции в стойностите на активите в данъчния амортизационен план при определени условия - Промяна в регулирането за данъчни цели на разходите за лихви - Въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules) - Промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност - Други промени Промени в Закона за счетоводството през 2019 г. - Промени в обхвата на лицата, които са задължени да прилагат МСС - Освобождаване на част от АД и КД с акции от задължителен одит - Отпадане на печатите в ГФО - Други промени Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина. Парични взаимоотношения между дружеството и собственика Касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба. Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.: - Промени в ЗКПО през 2018 г. - Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи) - Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики) - Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС) - Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи - ремонт или подобрение) - Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина - Данъчно третиране на дивиденти - Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди Модулът включва: лекции 8 уч.ч., две кафе паузи, материал, сертификат за участие МОДУЛ 2 ЗДДФЛ 12.02.: Начало: 09,30ч – 13,00ч. Лектор: Иван Караиванов Промените в ЗДДФЛ за 2019 г. Представяне на промените в ЗДДФЛ, които ще се прилагат при годишното облагане на доходите за 2018 г. 1. Данъчни облекчения за млади семейства, за деца и за деца с увреждания; 2. Закръгляване на размера на данъка; 3. Лица, които не са задължени да подават годишен отчет за дейността; 4. Начален срок за подаване на годишната данъчна декларация; 5. Други промени. Представяне на промените в ЗДДФЛ, касаещи облагането на доходи, придобити през 2019 г.: 1. Облагане на парични и предметни награди с окончателен данък; 2. Издаване на документи за изплатен доход и удържан данък; 3. Подаване по електронен път на справки и декларации от самоосигуряващи се лица. 4. Нов срок за ползване на отстъпка от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация. 5. Нови срокове за подаване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ. Възможности за корекция. 6. Предоставяне на информация за изплатените през годината доходи от трудови правоотношения с подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ от работодателите. 7. Други промени. Промени в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2018 г. Особености при деклариране на придобити през 2018 г. доходи. Предоставяне на информация пред НАП от платците на доходи. Иван Караиванов работи в системата на данъчната администрация от м.05.1992 г. В периода от 1992 г. до 2003 г. е бил ревизиращ орган в териториална данъчна дирекция. В момента е главен експерт по приходите, методолог по прилагането на ЗДДФЛ в Националната агенция по приходите гр. Бургас. Модулът включва: лекции 4 уч.ч., кафе пауза, материал, сертификат за участие Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. За контакт: тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net Денислава Рускова Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВАТА МОДУЛА, ВАЛИДНА ПРИ ЗАПИСВАНЕ И ПЛАЩАНЕ ДО 22.01.2019г. : 180лв. без ддс, съответно 216лв. с ддс ЦЕНА за МОДУЛ ЗКПО 8 уч.ч. За един участник – 140 лв.без ддс или съответно 168лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 130лв. без ддс или съответно 156 лв.с ддс за участник ЦЕНА за МОДУЛ ЗДДФЛ 4 уч. ч. За един участник – 75 лв.без ддс или съответно 90лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 65лв. без ддс или съответно 78 лв.с ддс за участник ОБЩА ЦЕНА за ДВАТА МОДУЛА 12 уч.ч. За един участник – 205 лв.без ддс или съответно 246лв. с ддс За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – 185лв. без ддс или съответно 222 лв.с ддс за участник БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк BIC код: UNCRBGSF IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56 Краен срок за записване и плащане при наличие на места – 28.01.2019г.!!! Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia

Коментари

Популярни обучения