Бизнес и продажби

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 07 май, 2019

Управление на промяната

София, 20 май, 2019

SPC (Statistical Process Control)

София, 21 май, 2019

Креативно счетоводство

София, 05 юни, 2019

Гъвкави отчети с ЕXCEL

София, 26 юни, 2019

TPM (Total productive maintenance)

София, 27 юни, 2019