Бизнес и продажби
Маркетинг и комуникации
IT и Софтуер
Счетоводство и финанси
Сертификация и стандарти
Закони и регламенти
Туризъм и ресторантьорство
Креативни изкуства и дизайн
Личностно развитие
Езиково обучение
Човешки ресурси
ТРЗ и личен състав

София, 07 окт, 2019

Root Cause Analysis

София, 07 ное, 2019

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019

TPM (Total productive maintenance)

София, 09 окт, 2019

Daily management

София, 08 окт, 2019

Гъвкави отчети с ЕXCEL

София, 20 ное, 2019

MS Excel - Eкспертни функции

София, 17 сеп, 2019

SPC (Statistical Process Control)

София, 29 окт, 2019

Workshop " In the spotlight " Tips and tricks

София, 26 сеп, 2019

ЗОП 2019 г.

София, 27 сеп, 2019

Оперативен счетоводител

София, 07 окт, 2019

Бюджетиране и планиране

София, 14 окт, 2019