Бизнес и продажби
Маркетинг и комуникации
IT и Софтуер
Счетоводство и финанси
Сертификация и стандарти
Закони и регламенти
Туризъм и ресторантьорство
Креативни изкуства и дизайн
Личностно развитие
Езиково обучение
Човешки ресурси
ТРЗ и личен състав

София, 07 май, 2019

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 07 май, 2019

Креативно счетоводство

София, 05 юни, 2019

ТРЗ и личен състав

София, 05 юни, 2019

Управление на промяната

София, 20 май, 2019

MS Excel - Eкспертни функции

София, 23 апр, 2019

Основи на виното

София, 22 май, 2019