Бизнес планиране (Cертификационна програма EBC*L - level B)

Акредитирана програма от EBC*L International с международен сертификат за компетенции в области Бизнес планиране, Маркетинг и продажби и бюджетиране. Предлага се в присъствен и уеб базиран формат. Сертификационните изпити са присъствени.

Програмата се предлага в 3 три модула 1. Развиване на Бизнес план - структура, анализ на средата, оперативни цели 2. Маркетинг и продажби - разбиране на собствените продукти и услуги в контекста на потребностите на клиентите, пазарната конкуренция, веригата на доставки 3. Бюджетиране - практически умения за съставяне на бюджет на дейност, на проект, на продукт или услуга. Бюджетите, като елемент на инвестиционен проект. Техники за оценка на инвестиционни проекти. След успешно положен изпит се издава международен сертификат за бизнес компетенции в изучаваните области.

Коментари

Популярни обучения