Автоматизация на отчети в Google Docs

Бърз и лесен достъп до Вашите отчети по всяко време, където и да сте! Google Docs предлага чудесна възможност за малките предприятия, които искат да намалят началните и текущите разходи за обработка и анализ на работни документи

По време на обучението ще разгледаме следните теми: Връзка на базата данни с Google Docs Подготвяне на данните за импорт Тест на правилния експорт и импорт на данните Създаване на сечения в Google Docs Създаване на графики Създаване на автоматични таблици Обобщена информация за бизнеса с основни показатели Включване на бюджетни данни

Коментари

Популярни обучения