Английски език за счетоводители - част ІІ

-

От 5 ноември 2019 г. до 5 декември 2019 г. (всеки вторник и четвъртък от 18.15 ч. до 19.45 ч.) София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. “Люлин планина” № 33а Водещ: Марияна Мирчева, старши преподавател в УНСС по бизнес английски език Обучението е с продължителност 20 учебни часа – 10 занятия по два учебни часа. Изисква се минимум средно ниво на владеене на английски език от участниците! Дати за провеждане на обучението: 5.11. и 7.11. 12.11. и 14.11. 19.11. и 21.11. 26.11. и 28.11. 3.12. и 5.12. Програма на обучението: Банки и банково дело: лични финанси; финансови институции; централна банка. Корпоративни финанси: собствен капитал на фирмата; заемен капитал; банкрут. Корпоративно преструктуриране: сливане, придобиване, обратно изкупуване и др.; инвестиции. Бизнес етика: корпоративна социална отговорност; корпоративна измама. Човешки ресурси: заетост и безработица. трудово възнаграждение – видове; компенсации. трудови взаимоотношения. При необходимост в програмата ще бъдат включени и отделни граматически единици. Участниците в обучението получават сертификат за участие. Цена 190 лева без ДДС. При записване до 31 август 2019 г. – 15% отстъпка от цената. Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД: BG16UBBS88881000678008; BIC: UBBSBGSF В платежното нареждане моля впишете началната дата на курса. Краен срок за записване – до попълване на местата. Местата за курса са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.

Коментари

Популярни обучения