Ангажирайте екипа и увеличете продуктивността чрез емоционалната интелигентност

Емоционална интелигентност за лидери на екипи

Задачата на акселератора – Лидерите на екипи да подобрят разбирането си за влиянието на емоциите на работното място, да получат синтез на най-новите постижения в неврологията, човешката мотивация и емоционалната интелигентност, заедно с инструменти и техники, за да повишат мотивацията, ангажираността, а от там и резултатите на екипа си. А и да получат разбиране и идеи как да развият личната си емоционална интелигентност. Вижте програмата: https://www.business-accelerators.com/produktivnostta-i-emocionalnata-inteligentnost Емоционалната интелигентност е основата за изграждане на лидерските меки умения, нуждата от които се увеличава. Вижте защо ЕИ е новата основна тема в лидерските акселератори:https://www.business-accelerators.com/topic/ Емоционалната интелигентност днес е ключа към успешното управление на хора, защото в основата си лидерството е подпомагане на високи резултати чрез мотивиране на хората да правят нещата ефективно и продуктивно. Заявете участието си: https://www.business-accelerators.com/application-form/?eventnum=1

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019