АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ, архитектура, строителство и др.

Авторското право върху произведения на архитектурата;информация за строителните фирми,за инвеститорите-собственици на сгради, свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради.

МАГИСТЕР ДИКСИТ ЕООД и ДОМЕСТИКС ЕООД, със съдействието на адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ Ви канят да вземете участие в семинар на тема: АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ 29.03.2019 г. Хотел Хемус, София Начало:13,00ч. Лектор: Йордан Политов Адвокат, Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“ ТЕМИ: 9.15 - 9.30 ч. Регистрация 9.30 - 10.30 ч. Обща информация за интелектуалната собственост – патенти за изобретения, търговски марки, промишлени дизайни, географски означения, авторско право: • действаща нормативна уредба - национални нормативни актове (закони и наредби), международни споразумения и регламенти на ЕС; • основни принципи на правната закрила за обектите на интелектуална собственост; • онлайн бази данни на компетентните институции и международните организации за достъп до информация за бизнеса, и административните услуги предоставяни на заявителите/ притежателите и обществеността. Лектор: Йордан Политов 10.30 - 10.45 ч. Кафе пауза 10.45 - 12.00 ч. Прилагане на правата върху интелектуална собственост - съдебни и административни процедури, мерки на границата: • правни средства и процедури за осигуряване на юридическа защита на вече придобити права върху интелектуална собственост – административни, съдебни и други (пред съдебен изпълнител); • актуална практика на съдилищата, прокуратурата и административните органи (Патентно ведомство, Агенция „Митници“, Комисия за защита на конкуренцията). Лектор: Йордан Политов 12.00 - 12.15 ч. Кафе пауза 12.15 – 13.00 ч. Договори за използване на интелектуална собственост. Авторското право върху произведения на архитектурата: • лицензионни договори и договори за отстъпване на право на използване на произведения защитени с авторско право; • права на архитектите, в качеството им на автори- проектанти, върху създадените от тях архитектурни произведения - проекти и други материали при проектирането на сгради, както и правата им върху самите сгради като самостоятелни произведения на архитектурата; • информация за строителните фирми и за инвеститорите-собственици на сгради, които изпълняват сами или възлагат действия по проектиране и изпълнение на строителни работи свързани с преустройство, надстрояване или пристрояване на сгради, включително саниране на сгради. Лектор: Йордан Политов 13.00 – 13.30 ч. Дискусия и презентиране на добри практики Представяне на лектора: Адвокат Йордан Политов има дългогодишен опит в административни и съдебни производства с предмет интелектуална собственост в сферите търговски марки, промишлени дизайни, авторско право и патенти за изобретения, както и представителството пред българските съдилища, Патентното ведомство, Службата за хармонизиране на вътрешния пазар и Международното бюро на СОИС, Европейското патентно ведомство във връзка с процедури за издаване на европейски патенти. Адвокат Политов разполага с практически опит при изготвянето на предварителни проучвания за избягване на нарушения на права върху марки и промишлени дизайни, договори и лицензионни споразумения. Адвокат Политов е бил правен консултант във връзка с нарушението на авторските права върху сградата и оригиналните архитектурни проекти на „Национален армейски комплекс“ (Военното НДК). Участвал е в преговорите с Министерство на правосъдието на РБ и изготвянето на проект на договор за отстъпване на авторски права за „Национален армейски комплекс“. Адвокат Политов, като водещ специалист по авторско право в областта на архитектурата, притежаващ препоръки от редица български архитекти, които е консултирал през годините, е бил препоръчан да предостави през 2017 г. консултация на Националния дворец на културата (НДК) – София, най-големият конгресен център в Югоизточна Европа, във връзка с реконструкциите в сградата за нуждите на Европейското председателство на България през 2018 г.Повече информация за лектора, проектите, в които участва и публикациите му, може да получите на този линк: https://www.penkov-markov.eu/ekip/73/yordan-georgiev-politov Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка. В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение. ЗА КОНТАКТ: Денислава Рускова: magisterd@abv.bg , 08888 07 911, www.magisterdixit.net В цената са включени: лекции, кафе пауза, материал за писане Участниците ще получат сертификат за участие в обучение. Вижте политиката ни за поверителност и сроковете за анулации на: https://magisterdixit.net/index.php?page=obshti-uslovia Краен срок за записване и плащане: 15.03.2019г. ЦЕНИ За един участник –( 150 лв. без ДДС) 180 лв. с ДДС За участвали в предишни наши семинари и за втори и следващ участник от една фирма – (140лв. без ДДС )168 лв. с вкл. ДДС за участник БАНКОВИ СМЕТКИ Доместикс ЕООД - за НЕрегистрирани по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG59UNCR7630 1077 2377 22 Магистер Диксит ЕООД – за РЕГИСТРИРАНИ по ЗДДС Банка: Уникредит Булбанк IBAN:BG91UNCR7630 1078 6465 56

Лектори

адв. Йордан Политов
адв. Йордан Политов

Йордан Политов Адвокат, Ръководител на Отдел „Интелектуална собственост и иновации“ Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“

Коментари

Популярни обучения