„Актуални промени в осигурителното и трудовото законодателство - 2019 г.”

11 януари 2019 г. СОФИЯ, хотел „Централ уест”, бул. Тодор Александров № 135 (до м-с Константин Величков)

Програма: 09.45 – 10.00 - Регистрация 10.00 – 11.30 – Семинарни занятия 11.30 – 12.00 – кафе-пауза 12.00 – 14.00 – Въпроси, примери, обратна връзка с участниците ТЕМИ: 1. Закон за бюджета на ДОО през 2019 г.; 2. Промени в КСО, в сила от 1.01.2019 г.; 3. Пенсиониране – нов начин за изчисление на пенсиите от 2019 г., нова формула, нови разпоредби, съществени промени в законодателството; 4. Особености в прилагането на трудовото и осигурителното законодателство в системата на образованието; 5. Промени в КТ през 2018 г; 6. Промени в наредбите през 2018 г.: - Наредба за паричните обезщетения и помощите от ДОО; - Наредба за елементите на възнаграждението и доходите, върху които се правят осигурителни вноски; - Наредба за самоосигуряващите се лица; - Наредба за работното време, почивките и отпуските. Сумирано изчисляване на работното време - графици, нови правила, изплащане на парични обезщетения; - Нова наредба за трудовите досиета; - Нова наредба за избор на осигуряване; - Наредба за пенсиите и осигурителния стаж; 7. Майчинство, осиновяване – промени от 01.07.2018 г.; 8. ДЗПО- възможности за избор и предпочитания;промени през 2019 г.; 9. Безработицата- право на обезщетение и промени през 2018 г.; 10. Осигуряване на чуждестранни граждани, работещи на територията на Р.България; 11. Осигуряване на българи, работещи в държави-членки на ЕС; 12. Командироване за извършване на услуги в чужбина – наредба. Приложимо законодателство – издаване на удостоверение А1; 13.Особености при осигуряването на различните категории лица- работещи по трудов договор, ДУК,самоосигуряващи се лица, граждански договори, пенсионери и т.н. 14. Граждански договори - различни казуси; 15. Здравно осигуряване – особености, очаквани промени; 16. Разглеждане на конкретни казуси. 17. Административно-наказателна отговорност за неспазване на трудовото и осигурителното законодателство. Лектор: Аспасия Петкова Пакетната цена включва: семинарни занятия, персонални консултации, работни материали, кафе-пауза. Семинарът е предназначен за: Главни счетоводители, счетоводители, ТРЗ. ВАЖНО: Необходима е предварителна заявка - 0888619987.

Лектори

Аспасия Петкова
Аспасия Петкова

работила в УНСС, като директор в ЦУ на НОИ, зам.директор в ЦУ на НАП, главен експерт в МТСП, дългогодишен лектор и автор на много книги

Коментари

Популярни обучения