Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г.

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г.

Актуални проблеми при внасянето на осигурителни вноски през 2018 г. Очаквани промени през 2019 г. Практика на НАП, съдебна практика и очаквани промени Лектор: адв. Зорница Димитрова – експерт по данъчно и осигурително право 30.11.2018 г., гр. София, Парк-хотел Москва 09:00 – 09:30 ч. - Регистрация на участниците 09:30 – 11:00 ч. 1. Промени в Кодекса за социално осигуряване и наредбите по прилагането му през 2018г. 1.1 Обезщетение за осиновяване на дете до 5-годишна възраст. 1.2 Сумирано изчисляване на работното време – изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, попълване на декларация обр. № 1, определяне на минималния и максималния осигурителен доход. 1.3 Пенсии за военна инвалидност. 11:00 – 11:30 ч. Кафе-пауза 11:30 – 13:00 ч. 2. Осигуряване на управители на търговски дружества. Практика на НАП. Съдебна практика. 2.1 Осигуряване на управител-български гражданин в местни дружества; осигуряване на управител на дружество от ЕС – български гражданин; Декл. Обр.1 и обр.6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски 2.2 Осигуряване на управител на местно дружество-местно лице на страна от ЕС или на трета страна; Декл. Обр.1 и обр. 6, удостоверение А1, внасяне осигурителни вноски 13:00 – 13:45 ч. Обяд 13:45 – 15:15 ч. 1. Очаквани промени при командироване на работници в държави-членки на ЕС. 2. Промени в Административнопроцесуалния кодекс, които ще се отразят в работата на предприятията. 15:15 - 15:30ч. Приключване на семинара. Оценка и раздаване на сертификати.

Коментари

Популярни обучения