Академия за ръководители ( Мениджъри ) 2019

Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията.

Академия за Ръководители(Мениджъри) - 2019г. От добрите лидери винаги се очаква да решават проблеми, да създават нови възможности и да управляват постоянно променящата се бизнес среда. Управлението и Лидерството са сложни процеси, при който лидерът влияе на другите, помага им да изпълняват и постигат целите на компанията. Главната цел на тази Академия е споделянето на умения и знания, за да разберете какво е лидерство и как да бъдете още по-успешен ръководител. Академията за Ръководители (Мениджъри) включва следните модули: 1. Комуникационни умения за ръководители – 09 Февруари 2019 г. 2. Лидерство и лидерски стилове – 23 Март 2019 г. 3. Провеждане на ефективни работни срещи. Доклади и отчетност на изпълнението – 13 Април 2019 г. 4. Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи – 18 Май 2019 г. 5. Ръководни умения за мотивация и ангажиране на служителите - 15 Юни 2019 г. 6. Изграждане и развитие на успешен екип - 13 Юли 2019 г. За кого е подходяща Академията: Академията е подходяща за мениджъри от всички организационни нива, ръководители на екипи, ръководители на отдели, изпълнителни и административни директори и всички, които управляват хора и са отговорни за постигане целите на компанията. Организация на обучителните модули: 1. Академията стартира през м. Февруари 2019 и продължава до м. Юли 2019 г. като всеки месец ще има по един модул. 2. Място на провеждане: гр.София, Парк хотел Витоша, от 09.00 до 17.00 всеки модул 3. За максимална ефективност броят на участниците в академията е ограничен до 15 участника. 4. Всеки модул е с продължителност един ден – събота. 5. В рамките на цялата академия всеки участник може да се възползва от 3 часа индивидуален коучинг с водещия преподавател на Академията д-р Пламен Димитров. Метод на провеждане на обучителните модули: По време на обученията следваме принципа на учене чрез преживяване, като 80% от обучението преминава под формата на ролеви игри, разиграване на казуси, дискусии, групови проекти и 20% от времето отделяме за теория, разясняване на добри практики, концепции, технологии. Водещ на Академия за Лидери - Д-р Пламен Димитров: - Практикуващ бизнес-психолог с повече от 20 годишен опит в международни стопански и неправителствени организации. - Обучил е повече от 10 000 ръководители и мениджъри от всички организационни нива в над 700 тренинг-обучения, семинари, фокус-групи. - Професионален опит като консултант и тренер в областта на организационното развитие на редица водещи европейски и български компании в България, USA, Обединеното Кралство, Русия, Унгария, Полша, Украйна, Македония и др. - Автор на книги и статии по организационно развитие, участва като психолог в дебати в национални телевизии по актуални теми. - Председател на Дружество на психолозите в България, член на американската мрежа за организационно развитие. Записване и такса за участие в Академията: Таксата за участието на 1 човек в Академията възлиза на сумата 2 160 лв. без ддс и е платима преди началото на първия модул. Може да се възползвате от 10% отстъпка при участие на 3-а или повече хора от 1 компания. В сумата за участие в академията са включени: 6 еднодневни обучения, печатни и помощни материали за обучението, работни тетрадки, химикали, тефтери за записки, техническо оборудване за обучението, зала, кафе-паузи(2 за всяко обучение), до 3 часа индивидуален коучинг за всеки участник по време на провеждане на Академията. Срокът за записване в Академията е до стартиране на първото обучение или до запълване на групата(15 участника). Ще се радваме да бъдем полезни за развитието на Вашите лидерски умения!

Лектори

Пламен Димитров
Пламен Димитров

-

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019