Академия "Управление на Човешките ресурси" 2019

Управлението и развитето на Човешкия капитал е една от основните функции на всеки ръководител на отдел, екип и отдел “Човешки ресурси“.

Академия „Управление на Човешките ресурси“ 2019 г. Управлението и развитето на Човешкия капитал е една от основните функции на всеки ръководител на отдел, екип и отдел “Човешки ресурси“. Правилното планиране, подбор, обучение и оценяване на служителите е гаранция за осигуряване на всяка организация с най-ценния и капитал, а с правилните действия за мотивация, възнаграждение и кариерно развитие може да осигурите високо мотивиран и ефективен екип, който ще работи за постигане целите на компанията. Академия „Управление на Човешките ресурси“ включва следните модули: 1. Планиране и подбор на персонала – 06 Юли 2019 г. 2. Оценка и възнаграждение на персонала – 28 Септември 2019 г. 3. Управление на представянето – 26 Октомври 2019 г. 4. Обучение и развитие на служителите – 23 ноември 2019 г. За кого е подходяща Академията: Академията е подходяща за всички служители от отдел „Човешки ресурси“, за мениджъри от всички организационни нива, ръководители на екипи, ръководители на отдели, среден и административен мениджмънт и всеки, който участва в процесите по управление на персонала в организацията. Организация на обучителните модули: 1. Академията стартира през м. Юли 2019 г. и продължава до м. Ноември 2019 г. 2. Място на провеждане: гр.София, Парк хотел Витоша, от 09.00 до 17.00 всеки модул 3. За максимална ефективност броят на участниците в академията е ограничен до 15. 4. Всеки модул е с продължителност един ден – събота. Метод на провеждане на обучителните модули: По време на обученията следваме принципа на учене чрез преживяване, като 80% от обучението преминава под формата на ролеви игри, разиграване на казуси, дискусии, групови проекти и 20% от времето отделяме за теория, разясняване на добри практики, концепции, технологии. Записване и такса за участие в Академията: Таксата за участието на 1 човек в Академията възлиза на сумата 1 440 лв. без ддс и е платима преди началото на първия модул. За допълнителна информация и записване: 02/ 860 16 65, 860 15 77, office@diterambconsult.com

Лектори

Светлин Иванов
Светлин Иванов

Светлин Иванов

Коментари

Популярни обучения