ADR – превоз на опасни товари

Подготовка на пратка с опасен товар за превоз със сухопътен транспорт

Обучението запознава с условията и валидността на регулацията ADR за превоз на Опасни товари със сухопътен транспорт. Дава практически насоки кога и какви опаковки е допустимо да бъдат използвани, как да бъдат етикетирани и маркирани правилно, как се изготвя Декларация за превоз на опасни товари. АУДИТОРИЯ за персонал на фирми, осъществяващи организация и транспортиране на опасни товари; за тези, които подготвят пратки с опасни товари със сухопътен транспорт; за персонала на производствени, спедиторски и транспортни фирми. ТЕМАТИКА класификация на опасните товари – класове на опасност; ADR регулация. Валидност; елементи на опасния товар – UN номер, Proper shipping name, Packing group; лист с Опасните товари / Dangerous Goods List – Част 3.2; информационен лист за безопасност MSDS; процедури по изпращане на пратки, съдържащи опасни товари – етикети, маркировка, стикери, документи; облекчени условия за транспортиране на опасни товари в зависимост от количеството в една опаковка – Limited quantity; облекчени условия за транспортиране в зависимост от превозваното количество в 1 транспортна единица – 1.1.3.6 АДР. УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ как да работите с АДР регулацията; как да определите правилната опаковка, както и количествата, които са допустими в една опаковка; как да поставите правилните етикети и маркировки; MSDS / Информационен лист за безопасност – какво съдържа и къде да намерите информацията за Опасния товар. Какво задължително трябва да съдържа т. 1; как да изготвите Декларацията за превоз на опасни товар; кога може една пратка с опасни товари да се превозва при облекчени условия – като Limited quantity в една опаковка; както и облекчените условия за превоз в едно Превозно средство съгласно АДР 1.1.3.6. МЕТОД НА РАБОТА Обучението протича под формата на Презентация, като са включени нагледни материали и реални практически примери УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

Невена Кафеджиева
Невена Кафеджиева

ADR консултант с 20 годинишен опит в областта на въздушния транспорт и 4 години в морски и сухопътен транспорт. От четири години ръководи собствена фирма ДГ Консултинг ООД, с предмет на дейност консултиране, обучения и продажба на сертифицирани опаковки и етикети за транспортиране на опасни товари по суша (ADR), въздух (IATA) и море (IMDG). Извън консултантската дейност те е реализирала обучения на транспортни и спедиторски фирми, както и на фирми, производители на опасни товари.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019