5S System {Sort! Set in order! Shine! Standardize! Sustain!}

5S System или системата 5П, включва пет стъпки – Подбери, Подреди, Почисти, Покажи и Поддържай.

Целта на обучението е да обясни последователността от действия по прилагане на 5П стъпките, които най-общо включват преглед на нещата на работното място, като се отстранява всичко излишно, създаване на организация за подреждане на нещата на работното място, създаване на ред за почистване, въвеждане на стандарти (за преглед, подреждане и почистване), поддържане и подобряване на системата, превръщане на правилата на системата в навик АУДИТОРИЯ Собственици, управители и висши мениджъри на фирми от индустрията, реалния сектор и сферата на услугите, производствени мениджъри от всички нива, технически мениджъри, мениджъри по развоя, търговски мениджъри, мениджъри логистика, мениджъри закупуване, мениджъри по персонала, икономически мениджъри, главни инженери, главни технолози, главни механици, главни енергетици, специалисти по ремонта и поддръжката, технолози и процесни инженери, индустриални инженери, инженери по качеството, специалисти по технологично проектиране на производството, специалисти по организация на производството, специалисти по оперативно управление на производството, Лийн мениджъри, членове на Лийн екипи. Обучението е подходящо за мениджъри от всички ресори и всички нива, както и за тиймлидери ТЕМАТИКА Идея за видовете излишъци и загуби в производството Общо представяне на идеите и на базовите принципи на системата 5 S Принципи и практически правила за ОТДЕЛЯНЕ НА НУЖНОТО ОТ НЕНУЖНОТО Принципи и практически правила за ПОДРЕЖДАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО Принципи и практически правила за ПЕРИОДИЧНО И СИСТЕМНО ПОДРЕЖДАНЕ Принципи и практически правила за СТАНДАРТИЗИРАНЕ И ПОКАЗВАНЕ Принципи и практически правила за ПОДДЪРЖАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ Организация за пилотно въвеждане на Системата 5 S Организация за поетапно разгръщане на Системата 5 S Човешки аспекти на Системата 5 S. Системата 5 S като ''движение'' Системата 5 S като основна опора на TPM (Тотална продуктивна поддръжка) Системата 5 S като изискване на SMED (Бърза пренастройка на оборудването) Системата 5 S като предпоставка за въвеждане на производство "Just in time" Системата 5 S като начална стъпка за цялостна Лийн трансформация МЕТОД НА РАБОТА Лекционни презентации, подкрепени с примери. Дискусии по учебните теми и по проблеми, повдигнати от участниците. Решаване на практически казуси ФОРМА НА ПРОВЕЖДАНЕ Персонално Публично Фирмено РАБОТЕН ЕЗИК Български Английски УДОСТОВЕРЕНИЕ Алфа Куолити издава удостоверения за успешно участие в обученията по отделните теми Информация за следващи дати за публично обучение може да получите в работни дни от 10.00 до 17.00 ч., на тел.: 02-8624903 | 02-8687531 | 0882 606 008 или ни пишете на e-mail: office@alphaquality.org

Лектори

инж. Бончо Антонов
инж. Бончо Антонов

Старши консултант и титулярен преподавател в Алфа Куолити от 1994 г. 20 години трудов стаж в реалния сектор като технолог, конструктор в БРВ, водещ конструктор, участник в международни изпитвания на средства за телеобработка на данни, маркетолог, сервизен инженер, отговорник по качеството и титулярен преподавател в техн. център към бюрото на ИЗОТИМПЕКС – Москва, началник на отдел за контрол на качеството на развойни проекти в Института за системи за телеобработка, мениджър на система за управление на качеството. От 1994 г. към Алфа Куолити – старши консултант и титулярен преподавател по стандартизирани и други системи за управление в областта Lean Manufacturing.

Коментари

Популярни обучения

LEAN PRODUCTION – Master Class

София, 26 ное, 2019